Kalendár larpov

2020

Udalosť Dátum Miesto Info
Prešporské hliad­ky: Epizóda 6 25. sep. 2020
-
26. sep. 2020
Staré mes­to, Bratislava Event Horizon
  • larpová hra
Paralelná rea­li­ta Mesto
Súdruhovia (2.beh) 2. okt. 2020
-
4. okt. 2020
Upresní sa -
  • larpová hra
Pseudohistória, prv­ky socia­lis­tic­ké­ho pun­ku ČSSR ‑rok 1968