Kalendár larpov

2020

Udalosť Dátum Miesto Info
Súdruhovia (2.beh) 2. okt. 2020
-
4. okt. 2020
Upresní sa -
  • larpová hra
Pseudohistória, prv­ky socia­lis­tic­ké­ho pun­ku ČSSR ‑rok 1968