Súdruhovia

Pridal(a)
Mývalica
-

Kedy
21. 2. 2020 - 23. 2. 2020
začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 23:59

Čo

  • larpová hra

Medzi nami vždy žili tí, ktorí boli nadprirodzene nadaní. A rovnako aj tí, ktorí ich za toto nadanie prenasledovali. ´Súdruhovia´ sú rolová hra odohrávajúca sa v lete roku 1968, jej protagonistami však nie sú obyčajní ľudia. A toto nie je emigrácia. Toto je hon na čarodejnice v komunistickom Československu.

 

O čom bude hra
Žáner Pseudo- his­to­ric­ký s nad­pri­ro­dze­ný­mi prv­ka­mi
Prostredie ČSSR ‑rok 1968
Téma Hon na čaro­dej­ni­ce
Ako bude hra pre­bie­hať
Typ hry komor­ná hra
Sériovosť hry opa­ko­va­teľ­ná hra
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me zástup­né kona­nie
Preferovaný spô­sob hra­nia imerz­ný (hlav­ne sa vži­te do sve­ta hry)
Náročnosť na psy­chi­ku môže­te sa stret­núť s morál­ny­mi dile­ma­mi
Očakávaný počet hrá­čov 8
Čo hráč potre­bu­je
Tvorba posta­vy posta­vy vytvá­ra­me my
Kostýmy pri­nes­te si vlast­ný kos­tým
Ako to má vyze­rať Prostredie a kos­tý­my vyze­ra­jú veľ­mi dob­re
Jedlo kom­plet­ná stra­va v cene
Ako sa pri­hlá­siť
Registrácia Tu sa dá regis­tro­vať
Dátum ukon­če­nia regis­trá­cie Registrácia bude ukon­če­ná 24.10.2019
Najnižšie vstup­né 40
Web Oficiálna strán­ka

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.