Preskočiť na obsah

Vlastná tvorba

Poviedky, obráz­ky, roz­hla­so­vé hry, fil­my, seriá­ly. Čokoľvek, čo vyro­bí­te a máte prá­vo to šíriť. Nevkladajte sem nič, čo by moh­lo byť nelegálne.

Dajte si pozor na tento priesmyk!

  • by

Dvaja dob­ro­dru­ho­via chce­li prejsť cez pries­myk do Kráľovstva Vína, čo sa sta­lo potom vás prekvapí!