ASTEROID – postapo larp

Pridal(a)
Panda
-

Kedy
7. 5. 2020 - 10. 5. 2020
začí­na­me o 14:00, kon­čí­me o 14:00

Kde
Leskovec

Čo

  • larpová hra

Nejsi žád­ná měchu­ři­na a něco vydr­žíš? Tak neseď doma na zadku a přijď na tří­den­ní post-apo­ka­lyp­tic­ký larp. Pro kus žvan­ce a hlt vody uděláš coko­liv. Tvůj nej­lep­ší kámoš bude bou­chač­ka, kte­rou si sebou vez­meš i do spa­cá­ku. Ale budeš to tady milo­vat. A když ne hodí­me tě orto­do­xá­kům z Osvěty. (7.–10.5.2020)

O čom bude hra
Žáner posta­po
Prostredie osa­da pře­živ­ších
Téma boj o pře­ži­tí
Ako bude hra pre­bie­hať
Typ hry hra typu svet (sand­box)
Sériovosť hry hra na pokra­čo­va­nie
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me ozaj­st­né zbra­ne
Preferovaný spô­sob hra­nia je to jed­no
Náročnosť na psy­chi­ku pokú­si­me sa vás dostať mimo vašej kom­fort­nej zóny
Očakávaný počet hrá­čov 100
Čo hráč potre­bu­je
Tvorba posta­vy posta­vy vytvá­ra­me my
Kostýmy pri­nes­te si vlast­ný kos­tým
Ako to má vyze­rať Prostredie a kos­tý­my si iba pred­sta­vu­je­me
Jedlo kom­plet­ná stra­va v cene
Ako sa pri­hlá­siť
Registrácia Tu sa dá regis­tro­vať
Dátum ukon­če­nia regis­trá­cie 20.4.2020
Najnižšie vstup­né 1700
Web Oficiálna strán­ka
Leskovec
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dosta­ne­te
Súkromie na mies­te

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.