Preskočiť na obsah

Prešporské hliadky: Epizóda 5

11. 10. 2019 - 12. 10. 2019 začí­na­me o 16:00, kon­čí­me o 23:59
  • larpová hra
Prešporské hliadky: Epizóda 5

Prešporské hliad­ky sú pia­ty diel epi­zo­dic­ké­ho LARPu zo sve­ta Nočnej hliad­ky rus­ké­ho auto­ra Sergeja Lukianenka. Akcia sa bude konať v Bratislave 11.–12. októb­ra 2019 a víta­me na nej všet­kých, kto­rí majú chuť na para­nor­mál­ny mest­ský LARP – aj ak ste úpl­ný nová­čik ale­bo svet Hliadok vôbec nepoznáte.

Registrácia bude spus­te­ná 1.7.2019.

Prešporský pomsti­teľ bol odha­le­ný! Snáď nikto v mes­te neča­kal, že za vraž­dy pod­ni­ka­te­ľov napo­je­ných na pod­sve­tie bol zod­po­ved­ný obľú­be­ný repor­tér Prešporských správ, Karol Križiak. Prešporčania si môžu vydých­nuť. Svet Iných takis­to – napriek stra­te Isaaka Waldmanna sa v Bratislave poda­ri­lo nie­len opä­tov­ne nasto­liť rov­no­vá­hu medzi svet­lom a tmou, ale aj s pomo­cou Invizácie zabrá­niť pre­zra­de­niu ich sveta.

 

Prešporčania majú za sebou pokoj­né leto. Novinové titul­ky zapĺňa­jú len samé sprá­vy z bež­né­ho živo­ta. Malinovo sa môže tešiť na novú nemoc­ni­cu s polik­li­ni­kou. Bratislava uví­ta SEHIKO, Stredoeurópsku his­to­ric­kú kon­fe­ren­ciu. Medzinárodný meno­vý fond vysie­la na Slovensko fín­skych audí­to­rov. Rumunský filan­trop Adrian Ceaușescu otvá­ra v Bratislave novú cha­ri­tu. “Plánujeme pre Bratislavu veľ­ké veci,” vyjad­ri­la sa nadá­cia Priatelia svä­tej Teodory zo Sihly.

 

Zdá sa, že mes­to čaká pokoj­ná jeseň. 

Alebo nie?

Prešporské hliadky: Epizóda 5

11. 10. 2019 - 12. 10. 2019 začí­na­me o 16:00, kon­čí­me o 23:59
vstup­né od 30€ , regis­trá­cia kon­čí 31.8.2019

Ako bude hra prebiehať

mest­ská hra
hra na pokračovanie
pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní
je to jedno
môže­te sa stret­núť s morál­ny­mi dilemami
Očakávaný počet hráčov 35

Čo hráč potrebuje

pri­prav­te si vlast­né postavy
kos­tým nebu­de­te potrebovať
Záleží nám na doko­na­lých kos­tý­moch a prostredí
pri­nes­te si vlast­né jedlo
Staré mes­to, Bratislava, Staré mes­to, Bratislava

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.