Skupiny

Groups directory

 • Logo skupiny Event Horizon
  posled­ná akti­vi­ta pred 1 rok, 8 mesia­cov

  Organizátorská sku­pi­na Event Horizon

  Verejná sku­pi­na /
 • Logo skupiny PanzerHauz
  posled­ná akti­vi­ta pred 2 roky, 11 mesia­cov

  Starý bun­ker nad vinoh­rad­mi v Rači – nová lokač­ka na post-apo­/sur­vi­val LARP

  Made by LARPers for LARPers

  Verejná sku­pi­na /
 • Logo skupiny Schatmansdorf
  posled­ná akti­vi­ta pred 3 roky, 7 mesia­cov

  Schatmansdorf je his­to­ric­ký názov dedin­ky Častá rozp­res­tie­ra­jú­cej sa pod úbo­čia­mi Malých Karpát, neďa­le­ko hra­du Červený Kameň. Obklopuje nás svet, pop­ret­ká­va­ný rôz­ny­mi legen­da­mi a opra­de­ný vša­ko­va­ký­mi mýt­mi […]

  Verejná sku­pi­na /
 • Logo skupiny Ismo & Lindon Veselá Dužina
  posled­ná akti­vi­ta pred 3 roky, 8 mesia­cov

  Tvorcovia hry Starí Majstri

  Verejná sku­pi­na /
 • Logo skupiny O&M - LARP
  posled­ná akti­vi­ta pred 3 roky, 8 mesia­cov

  Orlando & Mäso

  Verejná sku­pi­na / 1 člen
 • Logo skupiny DobroFantH
  posled­ná akti­vi­ta pred 3 roky, 8 mesia­cov

  DobrofantH (Dobrodružná fan­ta­sy Hra) je kaž­do­roč­ne orga­ni­zo­va­ná akcia v oko­lí Košíc, kde sa stre­tá­va­jú priaz­niv­ci sci­fi a fan­ta­sy z celé­ho slo­ven­ska a hra­jú pri­pra­ve­nú hru, či hry. Počiatky orga­ni­zo­va­nia […]

  Verejná sku­pi­na / 1 člen
 • Logo skupiny Larp klub Košice
  posled­ná akti­vi­ta pred 3 roky, 9 mesia­cov

  Larp klub Košice

  Verejná sku­pi­na /
 • Logo skupiny OK Productions
  posled­ná akti­vi­ta pred 3 roky, 10 mesia­cov

  Osobné Kakavo Productions vznik­li pre­me­no­va­ním sku­pi­ny BHW.

  Verejná sku­pi­na / 1 člen
 • Logo skupiny EH GAMES
  posled­ná akti­vi­ta pred 3 roky, 10 mesia­cov

  Dali sme sa doko­py – Branislav „Erkenbrand“ Skrečko a Maroš „Havel“ Goga. Keďže sa neob­me­dzu­je­me iba na Košice, bude­me naše lar­py orga­ni­zo­vať aj v Bratislave a iných mes­tách 🙂
  Najradšej máme komor­né lar­py, ale n […]

  Verejná sku­pi­na / 1 člen
 • Logo skupiny ERA
  posled­ná akti­vi­ta pred 3 roky, 10 mesia­cov

  Larpová sku­pi­na, kto­rá vznik­la v Nitre

  Verejná sku­pi­na / 1 člen