Preskočiť na obsah

Skupiny

Groups directory

 • Group logo of Event Horizon
  Active pred 11 mesia­cov, 1 týždeň 

  Organizátorská sku­pi­na Event Horizon

  Verejná skupina / 
 • Group logo of PanzerHauz
  Active pred 1 rok, 3 mesiace 

  Starý bun­ker nad vinoh­rad­mi v Rači – nová lokač­ka na post-apo­/sur­vi­val LARP

  Made by LARPers for LARPers

  Verejná skupina / 
 • Group logo of Schatmansdorf
  Active pred 6 rokov, 7 mesiacov 

  Schatmansdorf je his­to­ric­ký názov dedin­ky Častá rozp­res­tie­ra­jú­cej sa pod úbo­čia­mi Malých Karpát, neďa­le­ko hra­du Červený Kameň. Obklopuje nás svet, pop­ret­ká­va­ný rôz­ny­mi legen­da­mi a opra­de­ný vša­ko­va­ký­mi mýtmi […]

  Verejná skupina / 
 • Group logo of Ismo & Lindon Veselá Dužina
  Active pred 6 rokov, 8 mesiacov 

  Tvorcovia hry Starí Majstri

  Verejná skupina / 
 • Group logo of O&M - LARP
  Active pred 6 rokov, 8 mesiacov 

  Orlando & Mäso

  Verejná sku­pi­na / 1 člen 
 • Group logo of DobroFantH
  Active pred 6 rokov, 8 mesiacov 

  DobrofantH (Dobrodružná fan­ta­sy Hra) je kaž­do­roč­ne orga­ni­zo­va­ná akcia v oko­lí Košíc, kde sa stre­tá­va­jú priaz­niv­ci sci­fi a fan­ta­sy z celé­ho slo­ven­ska a hra­jú pri­pra­ve­nú hru, či hry. Počiatky organizovania […]

  Verejná sku­pi­na / 1 člen 
 • Group logo of Larp klub Košice
  Active pred 6 rokov, 10 mesiacov 

  Larp klub Košice

  Verejná skupina / 
 • Group logo of OK Productions
  Active pred 6 rokov, 10 mesiacov 

  Osobné Kakavo Productions vznik­li pre­me­no­va­ním sku­pi­ny BHW.

  Verejná sku­pi­na / 1 člen 
 • Group logo of EH GAMES
  Active pred 6 rokov, 10 mesiacov 

  Dali sme sa doko­py – Branislav „Erkenbrand“ Skrečko a Maroš „Havel“ Goga. Keďže sa neob­me­dzu­je­me iba na Košice, bude­me naše lar­py orga­ni­zo­vať aj v Bratislave a iných mestách 🙂
  Najradšej máme komor­né lar­py, ale n […]

  Verejná sku­pi­na / 1 člen 
 • Group logo of ERA
  Active pred 6 rokov, 10 mesiacov 

  Larpová sku­pi­na, kto­rá vznik­la v Nitre

  Verejná sku­pi­na / 1 člen