Súdruhovia (2.beh)

Pridal(a)
Mývalica
-

Kedy
2. 10. 2020 - 4. 10. 2020
začí­na­me o 20:00, kon­čí­me o 12:00

Kde
Upresní sa

Čo

  • larpová hra

´Súdruhovia´ sú rolová hra odohrávajúca sa v lete roku 1968, jej protagonistami však nie sú obyčajní ľudia. A toto nie je emigrácia. Toto je hon na čarodejnice v komunistickom Československu.

O čom bude hra
Žáner Pseudohistória, prv­ky socia­lis­tic­ké­ho pun­ku
Prostredie ČSSR ‑rok 1968
Téma Konflikt na báze poli­tic­kej i na báze čaro­dej­níc­kej 🙂
Ako bude hra pre­bie­hať
Typ hry komor­ná hra
Sériovosť hry opa­ko­va­teľ­ná hra
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbra­ní
Preferovaný spô­sob hra­nia imerz­ný (hlav­ne sa vži­te do sve­ta hry)
Náročnosť na psy­chi­ku môže­te sa stret­núť s morál­ny­mi dile­ma­mi
Očakávaný počet hrá­čov 8
Čo hráč potre­bu­je
Tvorba posta­vy posta­vy vytvá­ra­me my
Kostýmy pri­nes­te si vlast­ný kos­tým
Ako to má vyze­rať Prostredie a kos­tý­my vyze­ra­jú veľ­mi dob­re
Jedlo kom­plet­ná stra­va v cene
Ako sa pri­hlá­siť
Registrácia Tu sa dá regis­tro­vať
Dátum ukon­če­nia regis­trá­cie Pribudne čosko­ro
Najnižšie vstup­né 50 (pod­ľa ceny uby­to­va­nia)
Web Oficiálna strán­ka
Upresní sa
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dosta­ne­te
Súkromie na mies­te

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.