Pochod hraničiarov VII

Pridal(a)
Bibi
-

Kedy
1. 6. 2019 - 2. 6. 2019
začí­na­me o 09:00, kon­čí­me o 00:00

Kde
Trenčín

Čo

  • larpová hra

Už po sied­my krát pre vás pri­pra­vu­je­me lar­po­vú turis­ti­ku inšpi­ro­va­nú sve­tom J.R.R.Tolkiena. Bližšie info pri­bud­ne na jar.

O čom bude hra
Žáner Fantasy
Prostredie J.R,R, Tolkien
Téma Stredozem
Ako bude hra pre­bie­hať
Typ hry bojo­vá hra
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbra­ní
Preferovaný spô­sob hra­nia imerz­ný (hlav­ne sa vži­te do sve­ta hry)
Náročnosť na psy­chi­ku táto hra má blíz­ko k psy­cho­lo­gic­ké­mu expe­ri­men­tu
Očakávaný počet hrá­čov 20
Čo hráč potre­bu­je
Tvorba posta­vy posta­vy vytvá­ra­me my
Kostýmy pri­nes­te si vlast­ný kos­tým
Ako to má vyze­rať Prostredie a kos­tý­my vyze­ra­jú veľ­mi dob­re
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jed­lo
Ako sa pri­hlá­siť
Registrácia Tu sa dá regis­tro­vať
Dátum ukon­če­nia regis­trá­cie
Najnižšie vstup­né 5 Eur
Web Oficiálna strán­ka
Trenčín
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dosta­ne­te
Súkromie na mies­te

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.