Preskočiť na obsah

11. 5. 2024 - 12. 5. 2024 

Project Exodus III: Revenge of the SAD

Najnovšie udalosti

Udalosť Dátum Organizátor Miesto Info
Project Exodus III: Revenge of the SAD
  • larpová hra
11. 5. 2024 - 12. 5. 2024 Matis PanzerHauz  Post-Apocalyptic, Vojenská pozo­ro­va­teľ­ňa + oko­li­tý les 
Mesto hmly II
  • larpová hra
14. 10. 2023 - 15. 10. 2023 Blind Kaspian  Mestská fan­ta­sy, Mesto 
Skaroš LARP Tournament
  • larpová hra
9. 9. 2023 Jouži55 Skároš  1v1 Turnaj, Lúka pri Lesíku 
Svetielko (tre­tí beh)
  • larpová hra
2. 9. 2023 Tino Hostinec u Krkavca  , Útek cez hra­ni­ce, Fiktívny vojen­ský štát (19./20. stor.) 
P.A.C. PostApoCon II
  • festival
  • stretnutie
19. 8. 2023 Kemci PanzerHauz  Con, Bunker 

Skaroš LARP Tournament

Zdravím všet­kých záu­jem­cov o posled­ný Larpový Turnaj kto­rý sa usku­toč­ní v Skaroši. Čaká na Vás veľa zábavy… 

Člověk je víc než republika

„Je to čas Milady Horákovej, záko­na na ochra­nu republiky,kolektivizácie a tábo­rov núte­nej prá­ce, čas neslobody.… 

Divoké Karpaty

Na Divoké Karpaty som sa dosta­la ako náh­rad­níč­ka po tom, ako vypad­la jed­na z hráčok.… 

Dobrá správa o konci sveta

Napriek vše­obec­ne zlé­mu – ale­bo skôr prázd­ne­mu – ovzdu­šiu, som sa pred­mi­nu­lý rok roz­hod­la dať… 
1 2 3 4 5 8 9 10 11