Preskočiť na obsah

Najnovšie udalosti

Dátum Udalosť Organizátor Miesto Info
  • larpová hra
8. 10. 2022 - 9. 10. 2022  Mesto hmly Blind Bratislava  Mestská fan­ta­sy, Mesto 
  • larpová hra
5. 8. 2022 - 6. 8. 2022  Oáza figov­ní­kov Chaim Fantasy, Fantasy orient 
  • larpová hra
28. 7. 2022 - 31. 7. 2022  Letný LARP: Príbehy spod Vlčích Skál 2022 Frolo Event Horizon Lesík pri Červenom kameni  Fantasy, Stredovek 
  • festival
  • konferencia
  • stretnutie
25. 6. 2022  Post Apo Con Kemci Vojenská pozo­ro­va­teľ­ňa v Račianskych vinohradoch  Con, Bunker 
  • larpová hra
7. 6. 2021  Mestečko Palermo ONLINE Matej Moško kon­ver­zač­ná hra, Malé mes­to v 20. storočí 

Celý lar­po­vý kalendár »

Člověk je víc než republika

„Je to čas Milady Horákovej, záko­na na ochra­nu republiky,kolektivizácie a tábo­rov núte­nej prá­ce, čas neslobody.… 

Divoké Karpaty

Na Divoké Karpaty som sa dosta­la ako náh­rad­níč­ka po tom, ako vypad­la jed­na z hráčok.… 

Dobrá správa o konci sveta

Napriek vše­obec­ne zlé­mu – ale­bo skôr prázd­ne­mu – ovzdu­šiu, som sa pred­mi­nu­lý rok roz­hod­la dať… 
1 2 3 4 5 8 9 10 11