Preskočiť na obsah

Najnovšie udalosti

Udalosť Dátum Organizátor Miesto Info
Project Exodus III: Revenge of the SAD
  • larpová hra
11. 5. 2024 - 12. 5. 2024 Matis PanzerHauz  Post-Apocalyptic, Vojenská pozo­ro­va­teľ­ňa + oko­li­tý les 
Nitra by Night: Prekliatie Svätopluka
  • larpová hra
6. 4. 2024 Risko bod.K7 – pries­tor pre kultúru  Osobnosti horor, Psychologický horor, 
Moriel 12 – Kalich života
  • larpová hra
6. 4. 2024 Terrodaun Fantasy dru­ži­no­vá hra, Príroda – Les a lúky 
Svetielko (štvr­té)
  • larpová hra
23. 3. 2024 Tino Vrtochy Hostinec u Krkavca  , Útek cez hra­ni­ce, Fiktívny vojen­ský štát (19./20. stor.) 
Dochádza nám čas?!
  • larpová hra
2. 3. 2024 Nárí Gaming Guild  Komorný larp, Konferencia ces­to­va­te­ľov v čase z rôz­nych časop­ries­to­rov a období 

Skaroš LARP Tournament

Zdravím všet­kých záu­jem­cov o posled­ný Larpový Turnaj kto­rý sa usku­toč­ní v Skaroši. Čaká na Vás veľa zábavy… 

Člověk je víc než republika

„Je to čas Milady Horákovej, záko­na na ochra­nu republiky,kolektivizácie a tábo­rov núte­nej prá­ce, čas neslobody.… 

Divoké Karpaty

Na Divoké Karpaty som sa dosta­la ako náh­rad­níč­ka po tom, ako vypad­la jed­na z hráčok.… 

Dobrá správa o konci sveta

Napriek vše­obec­ne zlé­mu – ale­bo skôr prázd­ne­mu – ovzdu­šiu, som sa pred­mi­nu­lý rok roz­hod­la dať… 
1 2 3 4 5 8 9 10 11