Project Exodus V – The Radiation Strikes Back

Pridal(a)
Matis
-

Kedy
26. 10. 2019
začí­na­me o 09:00, kon­čí­me o 22:00

Kde
PanzerHauz

Čo

  • larpová hra

O čom bude hra
Žáner Post-Apocalyptic
Prostredie vojen­ská pozo­ro­va­teľ­ňa
Téma sur­vi­val sand­box
Ako bude hra pre­bie­hať
Typ hry hra typu svet (sand­box)
Sériovosť hry hra na pokra­čo­va­nie
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbra­ní
Preferovaný spô­sob hra­nia je to jed­no
Náročnosť na psy­chi­ku pokú­si­me sa vás dostať mimo vašej kom­fort­nej zóny
Očakávaný počet hrá­čov 20
Čo hráč potre­bu­je
Tvorba posta­vy posta­vy vám pomô­že­me vytvo­riť
Kostýmy pri­nes­te si vlast­ný kos­tým
Ako to má vyze­rať Prostredie a kos­tý­my vyze­ra­jú veľ­mi dob­re
Jedlo čias­toč­ná stra­va v cene
Ako sa pri­hlá­siť
Registrácia Tu sa dá regis­tro­vať
Dátum ukon­če­nia regis­trá­cie 1.10.2019
Najnižšie vstup­né 15€
Web Oficiálna strán­ka
PanzerHauz
Dostupnosť autom autom sa nedá dostať až na úze­mie
Ako sa k nám dosta­ne­te elek­trič­kou na Hybešovu, par­ko­vať pri Nemeckom Kultúrnom Dome (Barónka 3), ale­bo na Stupavskej
Súkromie na mies­te úze­mím občas prej­dú cudzí ľudia

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.