Preskočiť na obsah

Jarná bojovka 2020: Hranica – Ostrý Kameň

9. 5. 2020 začí­na­me o 09:00, kon­čí­me o 17:00
  • larpová hra
Jarná bojovka 2020: Hranica - Ostrý Kameň

Na jeseň roku 1319 Vodárske voj­ská napad­li a pre­moh­li krá­ľov­skú armá­du strá­žia­cu (D)obrí pries­myk. Batalióny Miklušovcov po prvý raz od čias Veľkej Vodárskej Vzbury vstú­pi­li na úze­mie krá­ľa Pataja a poma­ly obsa­dzu­jú Ostrokamenské pan­stvo. V ces­te im sto­jí prvá veľ­ká pre­káž­ka – hrad Ostrý Kameň, na kto­rom panu­je Random McEesh, z krá­ľov­ho pove­re­nia pán a správ­ca oblas­ti. Sám však svoj hrad neub­rá­ni. Vojská Kráľovstva Vína aj Vodárskej ríše sa poma­ly blí­žia k pev­nos­ti a vo vzdu­chu cítiť krv, pot a elfs­ké čajo­vé peči­vo. Príďte aj vy oto­čiť kor­mid­lom dejín a pri­daj­te sa k udat­ným rytie­rom Kráľovstva Vína, či moc­ným zbroj­no­šom Vodárskej ríše. Čakáme na vás!

Jarná bojovka 2020: Hranica – Ostrý Kameň

9. 5. 2020 začí­na­me o 09:00, kon­čí­me o 17:00
vstup­né od 7, regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

bojo­vá hra
jed­no­rá­zo­vá hra
pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní
je to jedno
hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov 80

Čo hráč potrebuje

pri­prav­te si vlast­né postavy
pri­nes­te si vlast­ný kostým
Prostredie a kos­tý­my vyze­ra­jú veľ­mi dobre
pri­nes­te si vlast­né jedlo
Kráľova Hora, Bratislava
na úze­mie majú prí­stup iba hráči
auto môže zostať na her­nom území

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.