Preskočiť na obsah

Jarná bojovka 2020: Hranica – Ostrý Kameň

  • larpová hra
9. 5. 2020 začí­na­me o 09:00, kon­čí­me o 17:00

Na jeseň roku 1319 Vodárske voj­ská napad­li a pre­moh­li krá­ľov­skú armá­du strá­žia­cu (D)obrí pries­myk. Batalióny Miklušovcov po prvý raz od čias Veľkej Vodárskej Vzbury vstú­pi­li na úze­mie krá­ľa Pataja a poma­ly obsa­dzu­jú Ostrokamenské pan­stvo. V ces­te im sto­jí prvá veľ­ká pre­káž­ka – hrad Ostrý Kameň, na kto­rom panu­je Random McEesh, z krá­ľov­ho pove­re­nia pán a správ­ca oblas­ti. Sám však svoj hrad neub­rá­ni. Vojská Kráľovstva Vína aj Vodárskej ríše sa poma­ly blí­žia k pev­nos­ti a vo vzdu­chu cítiť krv, pot a elfs­ké čajo­vé peči­vo. Príďte aj vy oto­čiť kor­mid­lom dejín a pri­daj­te sa k udat­ným rytie­rom Kráľovstva Vína, či moc­ným zbroj­no­šom Vodárskej ríše. Čakáme na vás!

O čom bude hra
Žáner bojov­ka
Prostredie svet Kráľovstva Vína 
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry bojo­vá hra 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov 80
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy pri­nes­te si vlast­ný kostým 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my vyze­ra­jú veľ­mi dobre 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né 7
Web Oficiálna strán­ka
Kráľova Hora
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.