Preskočiť na obsah

Moško

Ja a LARP

Prezývka

Moško

O mne

K lar­pom som sa dostal pomer­ne nesko­ro, už ako štu­do­va­ný diva­del­ník. Inšpirovali ma k tomu, aby som napí­sal dizer­tač­nú prá­cu Od hry s per­for­ma­tív­nym zákla­dom k ume­lec­ké­mu die­lu : Stav slo­ven­ské­ho lar­pu po roku 2010.

Hráč / Organizátor

Hráč, Tvorca

Zoznam hier

Tieto hry som hral

 • Střepiny
 • Kráľovstvo vína 2014 (Schatmansdorf)
 • Kráľovstvo vína 2015 (Schatmansdorf)
 • Projekt Systém (CoM)
 • Albigenští
 • Príbehy z Pohraničia I‑II (Event Horizon)
 • Z Pekla (EH GAMES)
 • Game of Kings (EH GAMES)
 • Párty (EH GAMES)
 • Babylon 5 (EH GAMES)

Na tých­to hrách som spolupracoval

 • Starí Majstri I, Starí Majstri II, Starí Majstri III
 • Mierotvorca