Preskočiť na obsah

Mývalica

Ja a LARP

Prezývka

Mývalica

O mne

Dlhoročná hráč­ka a občas­ná orga­ni­zá­tor­ka LARPov, trpím kniž­ným a her­ným obžerstvom.

Hráč / Organizátor

Hráč, Tvorca

Zoznam hier

Presný zoznam si neve­diem, ake s LARPom som zača­la prav­de­po­dob­ne oko­lo roku 2005.
(V štý­le fan­ta­sy: Tordhan, Moriel, Ťaženia, Kráľovstvo Vína, Legendy sta­rej Británie, Stereotyp, Akon, Rampas,  Bitka pri Starých zadkoch, Sféry Osudu, etc.
V štý­le got­hic-punk: Be Dark, Nox Mortis, Ultimus Arx, Schizma prekliatych)
+ ďal­šie, bliž­šie neurčené.
———————————-

*2017* – Stolen Lives, vam­pi­re larp (WoD) – Bratislava, cha­rak­ter: Fabrizia Giovanni
*2018*- Mafia Chicago ´33 (pse­udo­his­tó­ria, mest­ský)- Trenčín, cha­rak­ter: Chloe Regan
-Salem (pse­udo­his­tó­ria, out­do­or, skript) Košice, cha­rak­ter: Mary Sibley
-Oakfell: Origins (komix,mestský,sandbox) Nová Dubnica, cha­rak­ter: Ramona B.
*2019*
-Divoké Karpaty (pse­udo­his­tó­ria, komor­ný) CZ Dolní Bečva, cha­rak­ter: Iulia
-Albigenští (his­tó­ria, mier­ny skript, výprav­ný) CZ  Lipnice nad Sázavou, cha­rak­ter: Marystella
-Čára (his­tó­ria, komor­ný, vzde­lá­va­cí) CZ Mentaurov, cha­rak­ter: Noemi Pěntlová
-Oakfell: New Era (komix,mestský,sandbox, na pokra­čo­va­nie) Nová Dubnica, cha­rak­ter: Ramona B.
-Mafia: Boston 1919 (pre­su­do­his­to­rick, mest­ský) – cp, pomoc­ný organizátor
-Stolen Lives: Dark side of a blo­ody coin (WoD, komor­ný) cha­rak­ter: Wera
*2020*
-Oakfell: Initiative (komix,mestský,sandbox, na pokra­čo­va­nie) Nová Dubnica, cha­rak­ter: Ramona B.

*2021* (doba covidová)
-Den tri­fi­du (posta­po, sci­fi, dra­ma­tic­ký, zážit­ko­vý) Mikulovice, ČR, cha­rak­ter: Cassandra

 

Vytvorila som: (Hrr na ně, Privilegium 1,2, Nočná Nitra)

———————————

*2017* – Precitnutí, (WoD, komor­ný, mágovia)
*2020* – Súdruhovia (obsa­ho­vý, komor­ný, ČSSR, mágovia)