Preskočiť na obsah

Oáza Figovníkov II.

4. 8. 2023 - 6. 8. 2023 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra
Oáza Figovníkov II.

Oáza Figovníkov je larp v štý­le sand­box, prie­beh hry nie je vopred skryp­to­va­ný orga­ni­zá­to­rom. Hráči teda môžu samy určo­vať svoj osud a čeliť násled­kom svo­jich roz­hod­nu­tí. Dej sa odo­hrá­va vo fik­tív­nej oáze Manzil alas­hi­bah, upro­stred nehos­tin­nej púš­te. Hráči / her­ci, sa môžu zhos­tiť role oby­va­te­ľov oázy, ale aj náv­štev­ní­kov z ďale­ké­ho západu.
Stránka larpu:https: //sites.google.com/view/oazafigovnikov/domov
Hra je vhod­ná ako pre začia­toč­ní­kov, tak aj ostrie­ľa­ných bojov­ní­kov. Na poza­dí LARPu bude pre­bie­hať dru­ži­no­vá a eko­no­mic­ká hra.
Príbeh je inšpi­ro­va­ný kra­ji­na­mi blíz­ke­ho výcho­du, no nejed­ná sa o his­to­ric­kú adap­tá­ciu. Postavy a mies­ta sú vymys­le­né, a časť his­to­ric­kých reálií týka­jú­cich sa naprí­klad kul­tú­ry a vie­ry je pokri­ve­ná pre potre­by hry.

Oáza Figovníkov II.

4. 8. 2023 - 6. 8. 2023 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od 20 eur, regis­trá­cia končí ?

Ako bude hra prebiehať

Hra typu svet (sand­box)
Hra na pokračovanie
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Pri hra­ní sa zame­raj­te sa na príbeh)
Môžete sa stret­núť s morál­ny­mi dilemami
Očakávaný počet hráčov 30–60

Čo hráč potrebuje

Postavy vám pomô­že­me vytvoriť
Prineste si vlast­ný kostým
Prostredie a kos­tý­my sú náznakové
Jedlo si môže­te kúpiť počas hry
Trenčianska Teplá (okres Trenčín), Trenčianska Teplá (okres Trenčín)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.