Preskočiť na obsah

Mesto hmly

8. 10. 2022 - 9. 10. 2022 začí­na­me o 08:00, kon­čí­me o 23:45
  • larpová hra
Mesto hmly

VYŠETROVANIE, MÁGIA, MESTO

V kaž­dom z nás sa skrý­va viac, ako sa na prvý pohľad zdá… a v Meste to pla­tí dvojnásobne.

Vitaj v Meste hmly, kto­ré­ho uli­ca­mi sa túla­jú roz­práv­ko­vé posta­vy, komik­so­ví super­hr­di­no­via a mýtic­ké tvo­ry. Legendy, kto­ré majú spo­loč­ný cieľ: neupad­núť do zabud­nu­tia. A využí­va­jú na to ľudí ako ty – ľudí, v kto­rých sa ich mýtus postup­ne pre­bú­dza, až sa hra­ni­ca medzi tvo­jím ľud­ským a mýtic­kým ja postup­ne stráca.

Mesto hmly je epi­zo­dic­ký detek­tív­ny LARP od tvor­cov Prešporských hlia­dok zame­ra­ný na indi­vi­du­ál­ne prí­be­hy a ťaž­ké rozhodnutia.

Mesto hmly

8. 10. 2022 - 9. 10. 2022 začí­na­me o 08:00, kon­čí­me o 23:45
vstup­né od 40, regis­trá­cia kon­čí 5.9.2022

Ako bude hra prebiehať

mest­ská hra
hra na pokračovanie
pou­ží­va­me zástup­né konanie
dra­ma­tic­ký (zame­raj­te sa na príbeh)
môže­te sa stret­núť s morál­ny­mi dilemami
Očakávaný počet hráčov 20

Čo hráč potrebuje

pri­prav­te si vlast­né postavy
kos­tým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my sú náznakové
pri­nes­te si vlast­né jedlo
Bratislava, Bratislava

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.