Preskočiť na obsah

Arthedain

Ja a LARP

Prezývka

Arthedain

O mne

Na môj „prvý“ LARP som sa pri­šiel, nere­gis­tro­va­ný, z diaľ­ky zve­da­vo poze­rať v mojom prvom kos­tý­me (čier­nom pláš­ti). Žiaľ, jeden z hrá­čov si mňa a môj­ho kama­rá­ta vši­mol a cez lúku k nám pre­šiel. O sve­te sme neve­de­li nič. Varili sme z vody a dosta­li sme quest… kto­rý sme samoz­rej­me neve­de­li spl­niť. Dodnes neviem, či daný hráč vedel kto sme a čo tam robí­me… pre­to­že, to sme vlast­ne neve­de­li ani my. Felder – 2010.

Počiatky mojej orga­ni­zá­tor­skej čin­nos­ti zača­li v roku 2015.
Dnes som čle­nom orga­ni­zá­tor­skej dvo­j­ice J&M LARP, tvor­com našej iko­nic­kej hry MAFIA.

Hráč / Organizátor

Hráč, Tvorca

Zoznam hier

Akcie, kto­rých som sa zúčastnil
2010

 • Felder – neviem kto, kde, ani ako
 • Moriel 7 – Arthedain – pirát, sku­pi­na Bradley Josepha

2011

 • Moriel 8 – Arthedain – bojov­ník, Domorodý obyvatelia
 • Legendy Severu, vstup­ná brá­na – Biarni – šľach­tic, vyhnanec
 • Moriel 9 – Haeduan – bojov­ník, Lovcovia lebiek
 • Ragnarok 6 – Gaul – vrah
 • Felder 2, správ­ne roz­hod­nu­tie – Galen – slo­bod­ný obchodník

2012

 • Moriel 10 – Ctislav – bojov­ník, východ­ný kmeň
 • Tiene Chaosu III (LARP) – Hugo Willeroy – Zbrojnoš bretónie
 • Tiene Chaosu III (bit­ka) – Arthedain – Bretónsky rytieri
 • Slavland – Ctislav – bojov­ník brá­nia­ci Slavoja do posled­né­ho dychu
 • Ragnarok 7 – polo­hra­ni­čiar Baxter
 • Tiene Chaosu IV (bit­ka) – Arthedain – Bretónsky rytieri
 • Moriel 11 – Einar (William Prasa) – vojak rytie­rov z Tahou

2013

 • Ťaženie do Ajúrských dŕžav – Treysth Worin – väzeň oslo­bo­de­ný za výpo­moc v cisár­skej armáde
 • Ragnarok 8 – Torc Voer – člo­vek sluha/ neskôr upír kla­nu Moretti
 • Pán Prstenů, Bitva o Středozem – Rohan – Královský éored
 • Sféry Osudu – sir Arthedain von Aranath – šlach­tic, hrdi­nov dedič
 • Pochod hra­ni­čia­rov Veternými vrch­mi (Bielymi Karpatami II) – Kir Draugdol – velitel

2014

 • Lesy Undoru, Dávna hroz­ba seve­ru – Anfin Tel – dob­ro­druh hľa­da­jú­ci stra­te­né­ho sta­ré­ho otca
 • Tiene Chaosu V (bit­ka) – Arthedain – Bretónski rytieri
 • Akon v – Wiliam Lock – šam­pi­ón turnaja
 • Hostinec u Skapatej sovy, tajom­ný prí­zrak – mních, brat Benedikt – neskôr paše­rák Baxter

2015

 • Play the life, live the game – Erasmus+ projekt
 • Pandemic 2026 – Ján – novinár
 • Dane a Smrť  – ORG, Artuš (CP) – král
 • Pán Prstenů, Bitva o Středozem – Gondor

2016

 • Machové Poviedky I. – ORG, Dalamar (CP) – pred­sta­ve­ný magic­kej veže v Livile
 • Vampire Chronicles II. – Sajnter
 • World of Darkness (Zlín) – infor­má­tor Leslie (CP), Joshua tre­mer antit­ri­bu (CP)
 • Zimný LARP Kráľovstvo vína: Príbehy Červenokamenskej pev­nos­ti III. – cre­ep­te­am, sir William

2017

 • Stolen Lives – Sajnter
 • Mafia – Chicago ’22 – ORG (J&M LARP)
 • Zaklínač – Tiene Torrenu – ORG, Solomon von der Gries (CP), rybár Jonáš (CP)

2018

 • Mafia – Chicago ’33 – ORG (J&LARP)
 • Pochod hra­ni­čia­rov V – Radagast (CP)
 • Turnaj sv. Samsona – Ján – pohár­nik Feliciána Zacha
 • Zaklínač – Tiene Torrenu 2 – pomoc­ný ORG, Solomon von der Gries (CP), bôžik Janek (CP), obchod­ník William zo Skellige (CP)
 • SKYRIM-pověs­ti noč­ních ohňů-POČÁTEK – Skjall – zlo­dej totemov
 • Oakfell City: Origins – Damon
 • Pochod hra­ni­čia­rov Veternými vrch­mi VI -
  Rhûnský hraničiar
 • VIC Stolen Lives – Ball of the Damned (vam­pi­re LARP) – CP (rytier z Viedne, vlkodlak)
 • LARP stret­ko v Trenčíne – ORG (J&M LARP)

2019

 • Pochod hra­ni­čia­rov VII – Dunlandský bojovník
 • Oakfell City: New Era – Damon
 • Letný LARP Kráľovstvo Vína 2019 – Sir William Prasa, šam­pi­ón Akonu, hovor­ca vla­dy­ku, víťaz súbo­ja na život a na smrť, tro­lo­bi­jec, záchran­ca bez­bran­ných a lovec dryád
 • III. pán­sky snem – Thopholchan Anno Domini 1307 – pohár­nik pána Dionýza zo Súče
 • Mafia – Boston ’19 ORG (J&M LARP)
 • Project Exodus V – The Radiation Strikes Back – Lukáš Krammer, nihi­lis­ta, kanibal
 • Vianočné LARPové stret­ko – ORG (J&M LARP)

2020

 • Oakfell City: Initiative vol. 2.5 – Damon
 • Legie: Sibiřský pří­běh – Vít Karas – stre­lec záso­bo­va­cie­ho družstva
 • Pán Prstenů – Bitva o Středozem

________________________________________________________________________________

Akcie, na kto­ré sa chystám

________________________________________________________________________________

Akcie, kto­ré som (spolu)organizoval
2015

 • Dane a Smrť

2016

 • Machové Poviedky I.

2017

 • Mafia – Chicago ’22
 • Zaklínač – Tiene Torrenu

2018

 • Mafia – Chicago ’33
 • Zaklínač – Tiene Torrenu 2
 • LARP stret­ko v Trenčíne

2019

 • Mafia – Boston ’19
 • Vianočné LARPové stretko