Preskočiť na obsah

eRGe

Ja a LARP

Prezývka

eRGe

Hráč / Organizátor

Hráč, Tvorca

Zoznam hier
 • 2006
 • Skaza na Bielom kame­ni 2006 (elf)
 • Zrod Zlatej ľalie 2006 (obra­na hradu)
 • Pán Prsteňov 2006 (rohan)
 • Hmly Vrchoviny 2006 (trpas­lí­ci)
 • Larp Errónis 2006 (elf hraničiar)
 • Bratislava by Sunny Day 2.0 2006 (olá­hov­ci)
 • Larp Tordhan 2006 (elf chodec)
 • Larp Posel boží 2006 (člo­vek lovec)
 • Posledné spo­je­nec­tvo 2006 (trpas­lí­ci)
 • Lev a Ľalia 2006 (obra­na hradu)
 • Larp Garmen – Zrod hrdi­nov 2006 (člo­vek rytier)
 • Larp Dracon Russian Winter 2006 (člo­vek inkvizítor)

2007

 • Pragocon 2007 (Jan Ukrutný, Žižka, Artuš)
 • Pražský fan­ta­sy ples 2007 (Jan Ukrutný)
 • Hráčske douě/ marec 2007 (RG)
 • Larp BeDark 4ever 2007 (Richard Gazda, nosferatu)
 • Slavcon 2007
 • Larp Garmen 2 – Krvavá pomsta 2007 (člo­vek paladin)
 • Pán Prsteňov 2007 (rohan)
 • Hmly vrcho­vi­ny 2007(aglaaronský ťažkoodenci)
 • Larp Zlenice 2007 (pala­din Ján)
 • Gangy pre­šor­ku 2007 (olá­hov­ci)
 • Larp Errónis 2007 (člo­vek paladin)
 • Larp Nox Mortis 2007 (Richard Gazda)
 • Larp Tordhan 2007 (člo­vek paladin)
 • Posledné soje­nec­tvo 2007 (Rhoadaur)
 • U krva­vé­ho hná­ta 2007 (obra­na hradu)
 • Hráčske doupě/ októ­ber 2007
 • Larp Narkantes 3 2007 (niks žoldnier)
 • Larp Ultimus Arx 2007 (Richard Gazda)
 • Hráčske doupě/ novem­ber 2007 (RG)

2008

 • Larp Moriel 2 2008 (NPC aniel smrti)
 • Pragocon 2008 (RG, Osamelý tem­plár, Red Tallon)
 • Rampas III 2008 (RG, pog­go­man, Bruháá)
 • Animeshow 2008 (RG)
 • Larp Projekt BM Chaining the Beast (Brujah, Giovanni Luccaco)
 • Larp Moriel 3 2008 (bar­bar)
 • Hmly Vrchoviny 3 2008 (Magisterska hanza)
 • Larp Alrain 2008 (NPC Kráľ Berengar)
 • SlavCon 2008 (Templár, RG)
 • Larp Tieňová aka­dé­mia 2008 (Vlkodlak Tallon)
 • PredAkonská cha­ta 2008 (RG, Plchobijec)
 • Larp Akon 2008 (Rytier Richard)
 • Gangy Prešporku 2008 (Gang Riga Probléma)
 • Larp Nočná Nitra (Martin Modrický)
 • Istro Con 2008 (Len na chvíľ­ku ako doprovod)
 • Larp Legendy sta­rej Británie (Rytier Percyval)
 • Posledné spo­je­nec­tvo 2008 (Rohan)
 • Larp Garmen 3 – Zlaté časy 2008 (pala­din Ján)
 • LARPfest 2008 – (poslu­cháč)
 • Larp Moriel 4 2008 (Veliteľ bar­ba­rov, Jarl Nordik-son)
 • Larp Projekt BM The sie­ge (Zdeněk Bořivoj Thorstenson Primogen Brujah)

2009

 • Larp Moriel 5 2009 (Profesor nek­ro­man­cie Ignác, podnájomník)
 • Rampas IIII 2009 (RG, zápasník)
 • Branč- Krščiny 2009 (útok)
 • SlavCon 2009 (RG)
 • Larp Moriel 6 2009 (štu­dent šama­no­ló­gie ode­tý v plšom rúchu)
 • Hmly Vrchoviny 4 2009 (Lúpeživý ochra­nár les­ných cestičiek)
 • Larp Akon 2009 (Rytier Richard, člen Rádu Strieborného Kruhu)
 • Larp Privilegium – Der Kamion 2009 (Richard Dragffy Gazda)
 • Skvelá byto­vá akcia kto­rú zor­ga­ni­zo­val šiku­liak RG 2009 (vete­rán)
 • Malý Shezarov lar­pík (Člen Readovej jednotky)
 • Gangy pre­šor­ku 2009 (Oláhovci)
 • Larp Galadriel 2009 (maj­ster tem­plá­rov Teobald)
 • Istrocon, Comics salon 2009 (fas­ci­no­va­ný novým teriminátorom)
 • Posledné spo­je­nec­tvo 2009 (Veliteľ Rohanu)
 • Križiaci 2009 (Rytier Tankred, člen kri­žiac­ke­ho vojska)
 • LARPfest 2009 – (pred­ná­ša­jú­ci)
 • Ramas V 2009 (RG, gan­grel – škrečok)
 • Larp Garmen 4 – Naveky hrdi­na­mi 2009 (Paladin Ján )

2010

 • Rampas V 2010 (RG, pokémon)
 • Branč 2010 (obran­ca, ožrala)
 • Laristi Bratislavy spoj­te sa 2010 (mafian)
 • Bitva pěti armád 2010 (trpas­lík)
 • LARP BRAZAVAZSKÁ LEGENDA 2010 (Organizátor)
 • Bitka o Zlatú misu 2010 (RG)
 • Bitva Pána Prstenú – Boj o stře­do­zem 2010 (trpas­lík)
 • Vampire laro­vé scén­ky 2010–2011 (Reiner Bransberg)
 • Larp Thordan 2010 (Gladiátor)
 • Pokemon Training camp 2010
 • Comics Salon 2010 (Greatsword man )
 • Križiaci 2010 (Veľmajster rádu Templárov)
 • Larp Felder 2010 (Maršál Krvák)

2011

 • Úsvit jara 2011 – In nomi­ne dei (tem­plár)
 • Tiene Chaosu 1 (Organizátor, Kapitán Impéria)
 • Larp v Banskej Bystrici (Lúpežník Runcajs)
 • Larp Lesy Undoru (Zaklínač Aston)
 • Bitva Pána Prstenú – Boj o stře­do­zem 2011 (Rohan)
 • Tiene Chaosu 2 (orga­ni­zá­tor, kapi­tán Impéria)
 • Larp Legendy seve­ru – vstup­ná Brána 2011 (Beowulf)
 • Larp Schizma pre­klia­tych 2011 (Reiner Bransberg)
 • Larp Moriel 9 – 2011 (Šaman Vargul – horali)
 • Larp Ragnarok 6 – 2011 (vrah)
 • Larp Felder 2011 – správ­ne roz­hod­nu­tie (Maršál Krvák)

2012

 • Krvavá zima 2012 (Arnor)
 • Úsvit jara 2012 – Poslední střet (tem­plár­sky Komtur)
 • Larp Tiene Chaosu 3 – Gehaiminisnacht (orga­ni­zá­tor) 
 • Bitka Tiene Chaosu 3 (orga­ni­zá­tor, kapi­tán impéria) 
 • Larp Slavland  2012 (Žrec Slavigrom)
 • Larp Ragnarok 2012 (Žoldnier Helmut = Vrah Berengar)
 • Bitka Zlo Rohanu 2012 (Berengar, vod­ca dru­ži­ny na stra­ne Eoméra)
 • Bitka Tiene Chaosu 4 (Organizátor, kapi­tán Impéria)
 • Larp Moriel 11 2012 ( Hugo Železo)

2013

 • Larp Žaženie do Ajurských držáv 2013 (Kráľ Ulrik Mráz)
 • Larp Sféry osu­du 2013 (Ralf Garstein – cech­maj­ster pevnosti)
 • Pochod hra­ni­čia­rov Bielymi Karpatami 2013 (Kráľ Ultrik Mráz)

2014

 • Larp Lesy Undoru 2 2014 správca)
 • Bitka Tiene cha­osu 5 (orga­ni­zá­tor, kapi­tán Impéria)
 • Larp Akon 5 2014 (šaman Varghulf)

2015

 • LARP Kráľovstvo vína 2015 (Lovec beštií)
 • LARP Vampire chro­nic­les 2015 (orga­ni­zá­tor, Reiner Bransberg)

2016

 • Bitka Tiene Chaosu 6  (orga­ni­zá­tor, Kapitán Impéria)
 • LARP Legendy Severu 2016 (Muhammad ibn Munqid al Fatah)
 • LARP Vampire chro­nic­les 2016 (Organizátor, Reiner Bransberg)
 • Stretnutie LARPistov v Novej Dubnici 2016

2017

 • Slovenské LARPové hovo­ry 2017
 • LARP Stolen Lives 2017 (Organizátor, Reiner Bransberg)
 • LARP Chicago’22 (Donelly O’Brian)
 • LARP VIC Stolen Lives: Negotiation (Organizátor, Reiner Bransberg) 
 • LARP VIC Warsaw by Night: The City of Venom (Reiner Bransberg)
 • LARP Zaklínač: Tiene Torrenu (Skeligský žol­dier Ralf)
 • LARP VIC Stolen Lives: The Siege (Organizátor, Reiner Bransberg)
 • LARP VIC Stolen Lives: The Ball (Organizátor, Reiner Bransberg)

2018

 • LARP Chicago’32 (Donelly O’Brian)
 • LARP VIC Stolen Lives : Underworld and Undercity (Organizátor, Reiner Bransberg)
 • LARP Zaklínač 2: Tiene Torrenu (Skeligský žol­dier Ralf, pre­mo­zi­tel Ceirana a Jarl)
 • LARP Oakfell : The ori­gins (Dr. Sebastial Crow, kryptozoológ)
 • LARP Vampire live – dues­te­re legen­den – Leipzig DE (Reiner Bransberg)
 • LARP Basin of Bloody Lies – Convent of Princes ‑Koblenz DE (Reiner Bransberg)
 • LARP VIC Stolen Lives: Ball of the Damned (Reiner Bransberg)

2019

 • LARP VIC Stolen Lives: The game of Shadows (Reiner Bransberg, NPCs)
 • Pochod hra­ni­čia­rov veter­ný­mi vrch­mi VII (NPC)
 • LARP The Oakfell City: New Era ( Dr. Sebastian Crow)
 • LARP Mafia-Boston‚19 (Connor O‚Reilley)
 • LARP Geo-Strategischen Verkundigung der Prinzen (Reiner Bransberg)
 • LARP Stolen Lives : Dark side of a blo­ody coin (NPCs Bransberg, blo­odk­night, contractor)
 • LARP VIC Stolen Lives: Those who rule and sha­do­ws they cast (NPCs: Bransberg)