Pochod hraničiarov VIII: Tajomstvo Thrória

Pridal(a)
Hraničiari z Veterných vrchov
-

Kedy
29. 5. 2020 - 31. 5. 2020
začí­na­me o 18:00, kon­čí­me o 18:00

Kde
Bolešov

Čo

  • larpová hra

Je to tu! Pozývame vás na dru­hé pokra­čo­va­nie prí­be­hu Oheň Orthancu vo for­me jed­no­den­nej dru­ži­no­vej hry v krás­nom pro­stre­dí CHKO Bielych Karpát, na Skyrinej lokač­ke. Tentokrát bez puto­va­nia, s mož­nos­ťou pre­spa­nia od piat­ku veče­ra do nede­le rána.
Registrácia sa spúš­ťa 1.3.2020 o 00:00

O čom bude hra
Žáner fan­ta­sy
Prostredie J.R,R, Tolkien
Téma Stredozem
Ako bude hra pre­bie­hať
Typ hry dru­ži­no­vá hra
Sériovosť hry hra na pokra­čo­va­nie
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbra­ní
Preferovaný spô­sob hra­nia imerz­ný (hlav­ne sa vži­te do sve­ta hry)
Náročnosť na psy­chi­ku hra je hlav­ne o zába­ve
Očakávaný počet hrá­čov 20
Čo hráč potre­bu­je
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né posta­vy
Kostýmy pri­nes­te si vlast­ný kos­tým
Ako to má vyze­rať Prostredie a kos­tý­my vyze­ra­jú veľ­mi dob­re
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jed­lo
Ako sa pri­hlá­siť
Registrácia Tu sa dá regis­tro­vať
Dátum ukon­če­nia regis­trá­cie 17.05.2020
Najnižšie vstup­né 10 eur
Web Oficiálna strán­ka
Bolešov
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dosta­ne­te
Súkromie na mies­te

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.