Preskočiť na obsah

14. 10. 2023 - 15. 10. 2023 

Mesto hmly II

Najnovšie udalosti

Udalosť Dátum Organizátor Miesto Info
Mesto hmly II
  • larpová hra
14. 10. 2023 - 15. 10. 2023 Blind Kaspian  Mestská fan­ta­sy, Mesto 
Skaroš LARP Tournament
  • larpová hra
9. 9. 2023 Jouži55 Skároš  1v1 Turnaj, Lúka pri Lesíku 
Svetielko (tre­tí beh)
  • larpová hra
2. 9. 2023 Tino Hostinec u Krkavca  , Útek cez hra­ni­ce, Fiktívny vojen­ský štát (19./20. stor.) 
P.A.C. PostApoCon II
  • festival
  • stretnutie
19. 8. 2023 Kemci PanzerHauz  Con, Bunker 
Oáza Figovníkov II.
  • larpová hra
4. 8. 2023 - 6. 8. 2023 Chaim Trenčianska Teplá (okres Trenčín)  Orientálne Fantasy, Orientálne Fantasy 

Tordhan 2010 – prvá vízia

Toto je prvý ofi­ciál­ny text k budú­co­roč­né­mu Tordhanu 2010. Pravdepodobne v čase, keď píšem tento… 

LARP a my LARPisti

“Je sobo­ta. Nastupujete do mest­skej hro­mad­nej dopra­vy za úče­lom náv­šte­vy babič­ky s ige­lit­kou plnou koláčov… 

Larpový prieskum trhu

Možno ste poču­li zne­po­ko­ji­vé sprá­vy že Vik sa podu­jal na orga­ni­zá­ciu lar­pu. Možno ste… 

Operácia P

Operácia P (6.11. – 5.12. 2009) je našou novou hrou, kto­rou chce­me otes­to­vať nie­koľ­ko nových… 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11