Preskočiť na obsah

MISOO

Tordhan 2010 – prvá vízia

  • by

Toto je prvý ofi­ciál­ny text k budú­co­roč­né­mu Tordhanu 2010. Pravdepodobne v čase, keď píšem ten­to člá­nok, pri­bú­da do kalen­dá­ru lar­pov na strán­ke SLADu aj pev­ný dátum tej­to hry, kto­rý je sta­no­ve­ný na 14. – 18. 8. 2010