Preskočiť na obsah

14. 10. 2023 - 15. 10. 2023 

Mesto hmly II

4. 8. 2023 - 6. 8. 2023 

Oáza Figovníkov II.

20. 7. 2023 - 23. 7. 2023 

Letný LARP: Kráľovstvo Vína 2023

Najnovšie udalosti

Udalosť Dátum Organizátor Miesto Info
Mesto hmly II
  • larpová hra
14. 10. 2023 - 15. 10. 2023 Blind Kaspian  Mestská fan­ta­sy, Mesto 
Oáza Figovníkov II.
  • larpová hra
4. 8. 2023 - 6. 8. 2023 Chaim Trenčianska Teplá (okres Trenčín)  Orientálne Fantasy, Orientálne Fantasy 
Letný LARP: Kráľovstvo Vína 2023
  • larpová hra
20. 7. 2023 - 23. 7. 2023 Vizi Lesík pri Červenom kameni  dedin­ské dob­ro­druž­stvá, Kráľovstvo Vína, roz­práv­ko­vo-fan­ta­sy stredovek 
Project Exodus II: Ghoul Wars
  • larpová hra
29. 4. 2023 - 30. 4. 2023 Matis PanzerHauz  Post-Apocalyptic, Vojenská pozo­ro­va­teľ­ňa + oko­li­tý les 
Svetielko (dru­hý a tre­tí beh)
  • larpová hra
10. 3. 2023 - 11. 3. 2023 horal­ka Sládkovičovo  psy­cho­lo­gic­ká pocho­dov­ka, interiér/les

Návrat do Subkultúry

Hlas pri­šiel o hlas, zlá Kontesa pre­vza­la moc, rodi­ny sú roz­há­da­né, Rada tri­nás­tich mlčí a… 

SlavCon 2009

Za dva a pol roka svo­jej exis­ten­cie si SlavCon vybu­do­val cel­kom pev­né mies­to v kalendári… 

Poloviční, ne polovičatý larp

Larpy stá­le při­bý­va­jí a nabí­ze­jí svým hrá­čům růz­né mož­nos­ti her­ních mecha­nik, námětů a pří­stu­pů. Bohužel… 

Jeepforma v Bratislave

Odkedy sme spo­lu s Morwen a Dogfoodom mali mož­nosť repre­zen­to­vať východ­nú časť Československa na stretnutí… 

Nultý Poludník

V mene kom­pá­nie Osobné Kakavo Productions by som tým­to chcel poďa­ko­vať všet­kým cca 50 hráčom,… 
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11