Preskočiť na obsah

14. 10. 2023 - 15. 10. 2023 

Mesto hmly II

Najnovšie udalosti

Udalosť Dátum Organizátor Miesto Info
Mesto hmly II
  • larpová hra
14. 10. 2023 - 15. 10. 2023 Blind Kaspian  Mestská fan­ta­sy, Mesto 
Skaroš LARP Tournament
  • larpová hra
9. 9. 2023 Jouži55 Skároš  1v1 Turnaj, Lúka pri Lesíku 
Svetielko (tre­tí beh)
  • larpová hra
2. 9. 2023 Tino Hostinec u Krkavca  , Útek cez hra­ni­ce, Fiktívny vojen­ský štát (19./20. stor.) 
P.A.C. PostApoCon II
  • festival
  • stretnutie
19. 8. 2023 Kemci PanzerHauz  Con, Bunker 
Oáza Figovníkov II.
  • larpová hra
4. 8. 2023 - 6. 8. 2023 Chaim Trenčianska Teplá (okres Trenčín)  Orientálne Fantasy, Orientálne Fantasy 

Odraz 2009

Další roč­ník Odrazu pro­běh­ne v Praze ve dnech 24. – 26. 4. 2009, tedy týden… 

Návrat do Subkultúry

Hlas pri­šiel o hlas, zlá Kontesa pre­vza­la moc, rodi­ny sú roz­há­da­né, Rada tri­nás­tich mlčí a… 

SlavCon 2009

Za dva a pol roka svo­jej exis­ten­cie si SlavCon vybu­do­val cel­kom pev­né mies­to v kalendári… 

Poloviční, ne polovičatý larp

Larpy stá­le při­bý­va­jí a nabí­ze­jí svým hrá­čům růz­né mož­nos­ti her­ních mecha­nik, námětů a pří­stu­pů. Bohužel… 

Jeepforma v Bratislave

Odkedy sme spo­lu s Morwen a Dogfoodom mali mož­nosť repre­zen­to­vať východ­nú časť Československa na stretnutí… 

Nultý Poludník

V mene kom­pá­nie Osobné Kakavo Productions by som tým­to chcel poďa­ko­vať všet­kým cca 50 hráčom,… 
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11