Preskočiť na obsah

14. 10. 2023 - 15. 10. 2023 

Mesto hmly II

Najnovšie udalosti

Udalosť Dátum Organizátor Miesto Info
Mesto hmly II
  • larpová hra
14. 10. 2023 - 15. 10. 2023 Blind Kaspian  Mestská fan­ta­sy, Mesto 
Skaroš LARP Tournament
  • larpová hra
9. 9. 2023 Jouži55 Skároš  1v1 Turnaj, Lúka pri Lesíku 
Svetielko (tre­tí beh)
  • larpová hra
2. 9. 2023 Tino Hostinec u Krkavca  , Útek cez hra­ni­ce, Fiktívny vojen­ský štát (19./20. stor.) 
P.A.C. PostApoCon II
  • festival
  • stretnutie
19. 8. 2023 Kemci PanzerHauz  Con, Bunker 
Oáza Figovníkov II.
  • larpová hra
4. 8. 2023 - 6. 8. 2023 Chaim Trenčianska Teplá (okres Trenčín)  Orientálne Fantasy, Orientálne Fantasy 

Targart

Targart Dlho oca­ka­va­na repor­taz sa konec­ne dosta­va na svet­lo sveta… 

POZOR VÍRUS

Žiadame všet­kých uží­va­te­ľov sub­do­mén *.larp​.sk aby urých­le­ne pre­beh­li svo­je strán­ky a pre­sli vset­ky index súbory,… 

Dobývání hradu Branč

Byli jsme pozvá­ni na bit­vu na Slovensko přes­něji kou­sek od Hodonína za hra­ni­ce­mi.. Měla se… 

Máme strach z čísiel?

Najprv sa lar­py na Slovensku hrá­va­li cel­kom na čís­lach. Telo malo svo­je čís­lo, útok svoje,… 

Poradňa Dr. NEVIEM

Vítam Vás všet­kých, kto­rých trá­pi slov­ko „LARP“ (či už na teore­tic­kej ale­bo prak­tic­kej úrov­ni), alebo… 

SUTAZ!!! larp​.sk a „Co je to LARP

Dnes, 9. mar­ca 2009 vyhla­su­je admi­ni­stra­tor­sky tym a redak­cia pri­pra­vo­va­nej stran­ky [url]http://www.larp.sk[/url] sutaz, kto­ra potrva… 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11