Preskočiť na obsah

14. 10. 2023 - 15. 10. 2023 

Mesto hmly II

4. 8. 2023 - 6. 8. 2023 

Oáza Figovníkov II.

20. 7. 2023 - 23. 7. 2023 

Letný LARP: Kráľovstvo Vína 2023

Najnovšie udalosti

Udalosť Dátum Organizátor Miesto Info
Mesto hmly II
  • larpová hra
14. 10. 2023 - 15. 10. 2023 Blind Kaspian  Mestská fan­ta­sy, Mesto 
Oáza Figovníkov II.
  • larpová hra
4. 8. 2023 - 6. 8. 2023 Chaim Trenčianska Teplá (okres Trenčín)  Orientálne Fantasy, Orientálne Fantasy 
Letný LARP: Kráľovstvo Vína 2023
  • larpová hra
20. 7. 2023 - 23. 7. 2023 Vizi Lesík pri Červenom kameni  dedin­ské dob­ro­druž­stvá, Kráľovstvo Vína, roz­práv­ko­vo-fan­ta­sy stredovek 
Project Exodus II: Ghoul Wars
  • larpová hra
29. 4. 2023 - 30. 4. 2023 Matis PanzerHauz  Post-Apocalyptic, Vojenská pozo­ro­va­teľ­ňa + oko­li­tý les 
Svetielko (dru­hý a tre­tí beh)
  • larpová hra
10. 3. 2023 - 11. 3. 2023 horal­ka Sládkovičovo  psy­cho­lo­gic­ká pocho­dov­ka, interiér/les

Historický ples v Brně

Přídite tan­co­va­ti, zapos­lú­cha­ti sě do sta­ro­dáv­né muzi­ky, posěděti s přie­te­li a naj­vie­ce vychut­na­ti kúz­lo okamžiku. 

Cesta do Akonu

Toho upr­ša­né­ho, stu­de­né­ho veče­ra, Lister, ako kaž­dý večer, čítal svo­ju obľú­be­nú kniž­ku sediac vo svojom… 

Bitka na Vítkovej Hore

S rados­ťou by som Vám, chcel ozná­miť, že sa môže­te zúčast­niť bojov­ky Bitka na Vítkovej… 

LarpFest 2008

Pozývame všet­kých priaz­niv­cov lar­pu a rolo­vých hier na prvý slo­ven­ský con zame­ra­ný na feno­mén larpov.… 
1 2 3 4 7 8 9 10 11