Larpový prieskum trhu

Možno ste počuli znepokojivé správy že Vik sa podujal na organizáciu larpu. Možno ste tiež počuli ešte znepokojivšie zvesti že Vik študuje politológiu. Táto profesionálna deformácia znamená, že organizácia larpu bude vo veľkej miere závislá od zberu premenných, formovania hypotéz, vypracovávania rôznych dotazníkov a rôznych ďalších „vedeckých vecí“. Možno v tom všetkom nájdeme čas aj na samotný larp. Možno…

Tento malý článok je pozvánkou na (zatiaľ iba) fóra tu na slade, nájsť ich už necháme na šikovnosti a dôvtipe záujemcov. Zároveň je tiež malou pozvánkou podujať sa rôznych výskumov, tzv. zberu dát v našom fachu tiež známe ako vstupy. Výstupom potom bude samotný larp. Ide o niekoľko tém ktoré by som rád preskúmal pred definitívnym stanovením niektorých pravidiel a základov larpu. Tieto problémy budú mať vlastný topic vo fórach. Medzi hlavné problémy zatiaľ patria: Mena, Spojenie herného a neherného jedla, Ako ďaleko je hráč schopný zájsť pri stvárnení postavy, Koľko ste ochotní dať za 3 dňový larp, Otázky zbraňových tabuliek, pravidiel, RP, herných „skillov“ a samotného sveta.

diskusia vo fóre