Preskočiť na obsah

Najnovšie udalosti

Udalosť Dátum Organizátor Miesto Info
Project Exodus III: Revenge of the SAD
  • larpová hra
11. 5. 2024 - 12. 5. 2024 Matis PanzerHauz  Post-Apocalyptic, Vojenská pozo­ro­va­teľ­ňa + oko­li­tý les 
Nitra by Night: Prekliatie Svätopluka
  • larpová hra
6. 4. 2024 Risko bod.K7 – pries­tor pre kultúru  Osobnosti horor, Psychologický horor, 
Moriel 12 – Kalich života
  • larpová hra
6. 4. 2024 Terrodaun Fantasy dru­ži­no­vá hra, Príroda – Les a lúky 
Svetielko (štvr­té)
  • larpová hra
23. 3. 2024 Tino Vrtochy Hostinec u Krkavca  , Útek cez hra­ni­ce, Fiktívny vojen­ský štát (19./20. stor.) 
Dochádza nám čas?!
  • larpová hra
2. 3. 2024 Nárí Gaming Guild  Komorný larp, Konferencia ces­to­va­te­ľov v čase z rôz­nych časop­ries­to­rov a období 

OZNAM

Prosíme všet­kých auto­rov člán­kov, aby sa regis­tro­va­li na novú zatiaľ tes­to­va­ciu ver­ziu SLAD‑u na…

LarpFest 2010 v Bratislave

Už je to tu, ofi­ciál­ne dáva­me na zná­mosť, že sa môže­te tešiť na tre­tí ročník… 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11