Tordhan 2010 – prvá vízia

Toto je prvý oficiálny text k budúcoročnému Tordhanu 2010. Pravdepodobne v čase, keď píšem tento článok, pribúda do kalendáru larpov na stránke SLADu aj pevný dátum tejto hry, ktorý je stanovený na 14. – 18. 8. 2010

Toto je prvý oficiálny text k budúcoročnému Tordhanu 2010. Pravdepodobne v čase, keď píšem tento článok, príbúda do kalendáru larpov na stránke SLADu aj pevný dátum tejto hry, ktorý je stanovený na 14. – 18. 8. 2010.

Hra by mala byť dejovo posunutá o približne dva roky dopredu oproti minulému ročníku. Postavy, ktoré predtým hrali organizátori budú ponúknuté hráčom v prvých vlnách registrácie. Tiež už sa intenzívne pracuje na idei a dvoch ústredných dejových líniách. Ďalej už v tomto smere nebudem prezrádzať – bolo by priskoro, skôr sa teraz zameriame na technickejšie záležitosti, ktoré by mali prebehnúť ešte pred hrou.

Prvá zaujímavá novinka je registrácia v 3 vlnách, pre 3 vrstvy postáv (za túto inšpiráciu ďakujeme Dogfoodovi). V prvej vlne sa budú registrovať hráči na významné pozície, ktorým budú na mieru vytvorené postavy (šlachtici, obchodník s dlhopismi, zástupca správcu, apod). Po uzavretí tejto registrácie bude možná registrácia do strednej sociálnej vrstvy, kedy postavy dostanú priradené rôzne ciele, informácie a vzťahy. V tejto vrstve môže byť napríklad hostinský, veliteľ gardy, významní gardisti, ale aj podnikatelia. Do tretej vlny registrácie sa budú môcť prihlásiť hráči, ktorí budú chcieť hrať “spodinu”, teda žobráci, nevoľníci, klasická chudoba, a iné dopady sociálnej situácie 🙂 . Samozrejme, že počet možných registrovaných hráčov bude v prvých dvoch vrstvách striktne obmedzený – v tretej vrstve sa pár hráčov navyše stratí. Pre samotnú registráciu budú pripravené dotazníky o postave, pretože histórie a backgroundy postáv sa nám pri množstve hráčov veľmi neosvedčili. Na druhú stranu sa za posledné dva roky dotazníky ukázali ako veľmi pekný nástroj na dotváranie atmosféry hry, preto – aby sme naše “milované” backgroundy neodkopli len tak – budeme všemožne podporovať a povzbudzovať hráčov, aby si background napísali a ten následne uverejníme ako súčasť hry…

Chceš vedieť viac? Pozri sa sem: http://boss.larp.sk/?p=290