LARP Víkend

Kino? Všechno jsem videl.
Posilovna? Dnes se mi nechce.
Divadlo? Pěkná nuda.
Hospoda? Už zas?
Přijďte vyzkou­šet něco nového!

Víkend pný 4 hodi­no­vých lar­pú. Múžete při­jít na jed­nu hru ze tří nabí­ze­ných, nebo zku­sit všech­ny. Každý larp pro­běh­ne v neko­li­ka reprí­zách, tak­že se urči­te vej­de i do vaší vol­né chví­le. Larpy jsou vhod­né i pro začá­teč­ní­ky, tak­že pokud jste chtěli začít a nevěli kde, tak larp víkend je tím správ­ným víkendem.