Preskočiť na obsah

Frico

Bitka na Vítkovej Hore

  • by

S rados­ťou by som Vám, chcel ozná­miť, že sa môže­te zúčast­niť bojov­ky Bitka na Vítkovej Hore.
Táto bojov­ka je pokra­čo­va­nie bojov­ky Bitka pri Grunwalde, kto­rá sa usku­toč­ni­la minu­lý rok na
Bratislavských Skautských Dňoch 2007.