Historický ples v Brně

Přídite tancovati, zaposlúchati sě do starodávné muziky, posěděti s přieteli a najviece vychutnati kúzlo okamžiku.

Buďte vítání na stránkách starodávného plesu Brna. Ples je pro všechny, jež láká ponořiti sě a vychutnati chvíli dávných časuóv.

Chtěli bychuom udržeti starodávnú atmosféru – proto je vaša účast na plese podmíněna kostýmem zo starodávna a starodávno připomínajúcím.
Vítáni budiž ti, kto majú kostým starodávný neb fantastický – ale vždy takový – odpovídajúcí době středověké. Omezite se na dobu gotiky a renesance. Pokud kostým nevlastníte muožite si jej zapújčiti za drobný peníz.

Vieme, žeť mnozie z vás si jistě připijí na zdraví svoje i všěch ostatniech. Pokud si sebú přinesěte vlastnie dobové nádby na pitie, vytvřite tiem dobovú atmosféru a získáte malú pozornost.


Kedy? 8. novembra 2008
Kde? Sál SC Sýpka, Brno-Medlánky


Stránka akcie
Plagát