Preskočiť na obsah

Kosťa

Targart

  • by

Targart

Dlho oca­ka­va­na repor­taz sa konec­ne dosta­va na svet­lo sveta…

ZIMNNÉ ŤAŽENIE

  • by

Novučičký repor­tík z aktu­ál­ne uply­nu­lé­ho Zimného ťaže­nia, kto­ré sa odo­hrá­va vo sve­te zná­me­ho LARPu Tordhan.

Narkantes

  • by

Ďalší a verím, že posled­ný report z NARKANTESu. Tentokrát za „opač­nú stranu“.