OZNAM

Prosíme všetkých autorov článkov, aby sa registrovali na novú zatiaľ testovaciu verziu SLAD-u na adrese http://slad.eastforce.net, kvôli dokončeniu presunu článkov na novú verziu.

V prípade, že sa nezaregistrujete teraz, bude článok klasifikovaný ako systémový, a prepísaný na Vás potom, po registrácii. Potom ale už kontaktujte redaktorov (zatiaľ: Stelmi, Alcielle ) nového SLAD-u.

Za pochopenie Ďakujeme.

WebTeam SLAD.

Autor: Stelmi