Preskočiť na obsah

Mephala

Brazavazská legenda – Príbeh Dalie

Konečne sme tu. Na mies­te, kde sa to všet­ko skon­čí. Opäť bude­me naží­vať v bez­pe­čí, pokoj­ne. Usmiala som sa na stro­my, sto­ja­ce vša­de oko­lo mňa. Väčšina ľudí nech­ce­la odísť z Brazavasu, ale ja som tomu rada…