Nultý Poludník

V mene kompánie Osobné Kakavo Productions by som týmto chcel poďakovať všetkým cca 50 hráčom, ktorí si toho roku zahrali náš komorný larp Nultý Poludník. V sobotu v rámci LarpVíkendu 5 v Brne sme tento larp derniérovali a zrejme nechali navždy zaspať zimným spánkom.