Preskočiť na obsah

Odraz 2009

Další roč­ník Odrazu pro­běh­ne v Praze ve dnech 24. – 26. 4. 2009, tedy týden po skon­če­ní mezi­ná­rod­ní lar­po­vé kon­fe­ren­ce Knudepunkt 2009 v Oslu. Po orga­ni­zač­ní strán­ce jej zaští­tí občan­ské sdru­že­ní Prague by Night. Prague by Night je sku­pi­na příz­niv­ců světa WoD, sdru­že­ných do klu­bu zaměře­né­ho na RPG a larpy.

Viac infor­ma­cií na: http://​www​.odraz​.org/.