Les Garoton 2005

Pseudoreport, ale­bo čo mi na hre vadi­lo“
Horúca repor­táž z uply­nu­lé­ho Erkenoveho LARPu na plo­chách kaš­tia­ľa Betliarského, písa­ná perom zbož­ňo­va­né­ho a nená­vi­de­né­ho maj­stra pro­vo­ka­té­ra. Vyprovokuje Vás?