Preskočiť na obsah

vratko

DbF Infúzia 2008

  • by

Autor pojed­ná­va o sna­he rie­šiť a poz­dvi­hnúť LARPy a LARPové dia­nie na východe.

Live Košice 2004

  • by

Mierne zmä­te­ný hráčs­ky report z Vampiru Live, kto­rý sa nedáv­no odo­hral v Košiciach. Je urče­ný asi skôr pre tých, kto­rý do sve­ta Vampire vidia a roz­ume­jú mu.