Preskočiť na obsah

14. 10. 2023 - 15. 10. 2023 

Mesto hmly II

19. 8. 2023 

P.A.C. PostApoCon II

4. 8. 2023 - 6. 8. 2023 

Oáza Figovníkov II.

20. 7. 2023 - 23. 7. 2023 

Letný LARP: Kráľovstvo Vína 2023

Najnovšie udalosti

Udalosť Dátum Organizátor Miesto Info
Mesto hmly II
  • larpová hra
14. 10. 2023 - 15. 10. 2023 Blind Kaspian  Mestská fan­ta­sy, Mesto 
P.A.C. PostApoCon II
  • festival
  • stretnutie
19. 8. 2023 Kemci PanzerHauz  Con, Bunker 
Oáza Figovníkov II.
  • larpová hra
4. 8. 2023 - 6. 8. 2023 Chaim Trenčianska Teplá (okres Trenčín)  Orientálne Fantasy, Orientálne Fantasy 
Letný LARP: Kráľovstvo Vína 2023
  • larpová hra
20. 7. 2023 - 23. 7. 2023 Vizi Lesík pri Červenom kameni  dedin­ské dob­ro­druž­stvá, Kráľovstvo Vína, roz­práv­ko­vo-fan­ta­sy stredovek 
Project Exodus II: Ghoul Wars
  • larpová hra
29. 4. 2023 - 30. 4. 2023 Matis PanzerHauz  Post-Apocalyptic, Vojenská pozo­ro­va­teľ­ňa + oko­li­tý les 

Bojová sekera

pod­rob­ný návod s obráz­ka­mi na dva varian­ty bez­peč­nej bojo­vej seke­ry oba­le­nej karimatkou. 

Budapešť 1652 – doslov.

Zhodnotenie orga­ni­zá­to­ra a krát­ke doroz­prá­va­nie prí­be­hu z posled­né­ho Vampire LARP‑u na východe. 
1 2 3 4 8 9 10 11