Preskočiť na obsah

Semtex

Bojová sekera

  • by

pod­rob­ný návod s obráz­ka­mi na dva varian­ty bez­peč­nej bojo­vej seke­ry oba­le­nej karimatkou.

Drevený meč zo zlomenej hokejky

  • by

Ďalší z výbor­ných a pod­rob­ných návo­dov od Semtexa, ten­to­krát na o nie­čo pev­nej­ší a ťaž­ší dre­ve­ný meč.

Molitanovo – Laminátový meč

  • by

Podrobný návod na výro­bu meča z lami­ná­tu, dopl­ne­ný obráz­ka­mi (nahé ženy bohu­žiaľ chý­ba­jú) a pres­ný­mi rozmermi.