Hrana

Přejeme krásný den,

rádi bychom tě pozvali na městský larp Hrana, který proběhne v termínu 2. – 4. března (Marec) Brně.

Základní informace

Hrana je víkendový městský larp pro osmdesát hráčů ze současné doby z prostředí tzv. moderní mystiky. Hráči se stávají postavami, které se dostanou za Hranu. Mystickou hranici, která odděluje náš běžný svět od světa, jenž je tomu našemu podobný. Má však vlastní pravidla a zvyky. Není zřejmé, jestli se postavy vrátí zpět, přijmou realitu za Hranou nebo se stanou obětí cizího světa. Co mě čeká?

Každý hráč bude hrát jednoduchou roli obyčejného člověka, který žil svůj běžný život do chvíle, než překročil Hranu. V tomto okamžiku začíná pro hráče samotná hra. Musí odhalit mystérium světa za Hranou. Pronikne do světa, který je podobný tomu našemu, ale jeho pravidla i obyvatelé jsou jiní.

Během několika desítek hodin od pátečního večera do nedělního odpoledne bude mít každý hráč možnost hrát roli člověka, který zjistí, že realita může být trochu jiná, než si myslel. Je jen na něm, jak se zachová. Co to bude ode mě vyžadovat?

Hra samotná bude trvat skutečně celý víkend a hráči nebudou opouštět své role ani v noci. Nocleh bude zajištěn a v průběhu hry se může hráč pohybovat jen ve vymezeném herním prostoru. Hra tedy může být poněkud náročnější na psychiku i fyzičku, ale není jejím cílem na těchto prvcích stavět, takže nebudete ani hladovět, ani trpět nedostatkem spánku. Pokud dojde ve hře ke konfliktu, nebude řešen fyzicky, ale bezkontaktním systémem.

Před hrou si každý hráč vytvoří roli na základě jednoduchých pravidel a vyplnění přihlašovacího formuláře. Roli budou s hráčem konzultovat organizátoři v dostatečném předstihu před hrou. Pro kvalitní pochopení a zahrání role by se měl každý hráč před hrou pokusit se svojí odsouhlasenou postavou trochu sžít, aby udělal zážitek ze hry zajímavý nejen sám sobě, ale i svým spoluhráčům.

Bližší informace je možné získat na stánce http://hrana.courtofmoravia.com. Na této stránce je také možné se zaregistrovat.