Posledné spojenectvo 2005

Pokračovanie prvé­ho roč­ní­ku Posledného Spojenectva. Aliancia ľudí a Elfov bola pora­ze­ná a voj­ská sa rozt­rú­si­li po Stredozemi. Gondorská línia bola pre­ru­še­ná, Osgiliath je opus­te­ný a Škretia armá­da postup­ne dobý­ja Stredozem. Kto ich zasta­ví? Dokáže to nie­kto v Stredozemi? Uvidíme…