Lesík pri Červenom kameni

Adresa
Hrad Červený Kameň
ČastáSlovakia


Pripravované akcie

  • Na tom­to mies­te sa neplá­nu­jú žiad­ne uda­los­ti.
  • Akcie v minulosti

    Lesík pri Červenom kame­ni
    Dostupnosť autom auto môže zostať na her­nom úze­mí
    Ako sa k nám dosta­ne­te
    Súkromie na mies­te na úze­mie majú prí­stup iba hrá­či