Preskočiť na obsah

Lesík pri Červenom kameni

Adresa
Hrad Červený Kameň
ČastáSlovakia 


Pripravované akcie

Na tom­to mies­te sa neplá­nu­jú žiad­ne udalosti.

Akcie v minulosti

Udalosť Dátum Organizátor Miesto Info
Letný LARP: Kráľovstvo Vína 2023
  • larpová hra
20. 7. 2023 - 23. 7. 2023 Vizi Lesík pri Červenom kameni  dedin­ské dob­ro­druž­stvá, Kráľovstvo Vína, roz­práv­ko­vo-fan­ta­sy stredovek 
Letný LARP: Príbehy spod Vlčích Skál 2022
  • larpová hra
28. 7. 2022 - 31. 7. 2022 Frolo Event Horizon Lesík pri Červenom kameni  Fantasy, Stredovek 
Letný LARP: Príbehy spod Vlčích Skál 2018 26. 7. 2018 - 29. 7. 2018 Vizi Lesík pri Červenom kameni  Rozprávková fan­ta­sy, Kráľovstvo Vína 
Letný LARP Kráľovstvo vína: Príbehy spod Vlčích skál VI.
  • larpová hra
20. 7. 2017 - 23. 7. 2017 Vizi Schatmansdorf Lesík pri Červenom kameni  (roz­práv­ko­vo-fan­ta­sy pse­udo­his­tó­ria), Kráľovstvo vína (roz­práv­ko­vo-fan­ta­sy pseudohistória) 
NEREALIZOVANÉ: Kráľovstvo vína, prí­be­hy spod vlčích skál VI
  • larpová hra
28. 7. 2016 - 31. 7. 2016 Vizi Schatmansdorf Lesík pri Červenom kameni  ,
Kráľovstvo Vína, prí­be­hy spod Vlčich skál 5.
  • larpová hra
16. 7. 2015 - 19. 7. 2015 Vizi Schatmansdorf Lesík pri Červenom kameni  ,
Kráľovstvo Vína, prí­be­hy spod Vlčích skál
  • larpová hra
17. 7. 2014 - 20. 7. 2014 Vizi Schatmansdorf Lesík pri Červenom kameni  ,
LARP- Kráľovstvo Vína prí­be­hy spod Vlčích skál
  • larpová hra
18. 7. 2013 - 21. 7. 2013 Vizi Schatmansdorf Lesík pri Červenom kameni  ,
Kráľovstvo Vína
  • larpová hra
20. 7. 2012 - 22. 7. 2012 Vizi Schatmansdorf Lesík pri Červenom kameni  ,
Kráľovstvo vína
  • larpová hra
8. 10. 2011 - 9. 10. 2011 Vizi Schatmansdorf Lesík pri Červenom kameni  ,
Kráľovstvo vína
  • larpová hra
22. 7. 2011 - 24. 7. 2011 Vizi Schatmansdorf Lesík pri Červenom kameni  ,
Lesík pri Červenom kameni
Dostupnosť autom auto môže zostať na her­nom území
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste na úze­mie majú prí­stup iba hráči