Preskočiť na obsah

LARP- Kráľovstvo Vína príbehy spod Vlčích skál

18. 7. 2013 - 21. 7. 2013 začí­na­me o 18:00, kon­čí­me o 16:00
  • larpová hra

Vlčie ska­ly toho zaži­li za posled­né roky veľa. Roku pána 1311 tu boli Marlogovia 1312 ska­lis­ká zva­né nory po Marlogoch osíd­li­li Trolovia. No teraz po rokoch bojov a vojen vlád­ne v dedi­ne mier. Ale je to naozaj mier ako sa píše v bás­ňach? Plný bla­ho­bi­tu a šťas­tia ? Dedinčania rie­šia množ­stvo vlast­ných hádok a pri­tom si neuve­do­mu­jú, že sto­ja na kri­žo­vat­ke dvoch roz­hne­va­ných svetov.

A načo sa teda môže­te tešiť ten­to roč­ník naj­väčš­šie­ho LARP‑u v Slovenskej republike ?

- ešte viac pre­pra­co­va­ných stavieb

- množ­stvo nových rekvizít

- ešte živ­šia atmo­sfé­ra dedi­ny vďa­ka zvie­ra­tám a remeslám

- pre­pra­co­va­ný prí­beh kde si kaž­dý má prí­le­ži­tosť nájsť zábavu

- ešte kva­lit­nej­ší prog­ram zapra­co­va­ný do príbehu

a mno­ho ďal­ších prek­va­pe­ní, kto­ré Vám pri­ne­sie občian­ske zdru­že­nie Schatmansdorf Častá v naj­väč­šom LARP‑e na Slovensko – Kráľovstvo Vína, prí­be­hy spod Vlčích skál

Spustenie regis­trá­cie : 1.1.2013

 

Miesto

Červený Kameň, hrad

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Občianske zdru­že­nie Schatmansdorf Častá

LARP- Kráľovstvo Vína príbehy spod Vlčích skál

18. 7. 2013 - 21. 7. 2013 začí­na­me o 18:00, kon­čí­me o 16:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

nevie­me to určiť
jed­no­rá­zo­vá hra
pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní
je to jedno
hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

pri­prav­te si vlast­né postavy
kos­tým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
pri­nes­te si vlast­né jedlo
Hrad Červený Kameň, Častá
na úze­mie majú prí­stup iba hráči
auto môže zostať na her­nom území

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.