Preskočiť na obsah

Letný LARP: Príbehy spod Vlčích Skál 2018

26. 7. 2018 - 29. 7. 2018 začí­na­me o 12:00, kon­čí­me o 12:00
Letný LARP: Príbehy spod Vlčích Skál 2018

Vo Vlčích Skalách to opäť vrie.
V blíz­kos­ti dedi­ny má už čosko­ro vytrysk­núť pra­meň živej vody, tak aspoň tvr­dí uzná­va­ná vešt­ky­ňa Pythna, kto­rú mimo­riad­ny úkaz pri­vá­bil až do pohra­ni­čia Kráľovstva Vína. Dobrodruhovia, učen­ci aj poli­ti­ci sa pred­bie­ha­jú, kto prí­de s lep­ším nápa­dom ako živú vodu využiť, napriek tomu, že vešt­ba neuvá­dza pres­né mies­to ani čas, kedy sa pra­meň zjaví.
Po infor­má­ciách začí­na pát­rať novo­zvo­le­ný vla­dy­ka a eko­no­mic­ký mág Boris Toliar, cech mecha­ni­kov pokú­ša­jú­ci sa pri­viesť k živo­tu báj­ne­ho gole­ma a ban­da všet­ký­mi mas­ťa­mi vybí­ja­ných zboj­ní­kov, kto­rí sa usa­di­li v lese za dedinou.
Staré poves­ti hovo­ria, že keď pra­meň vytrysk­ne, zja­ví sa pod ním poklad a nad ním zla­té pap­ra­die, a tak sa do hon­by za živou vodou púš­ťa aj cech bylin­ká­rov a obá­va­ný cech strát a nálezov.
Akoby toho nebo­lo dosť, na sta­rom cin­to­rí­ne sa našli spi­sy zosnu­lé­ho ved­ca a vyná­lez­cu DarVína, mágo­via v napä­tí oča­ká­va­jú zatme­nie mesia­ca a všet­ci pát­ra­jú po cer­ti­fi­ko­va­nom blbovi.
Vitajte späť v Kráľovstve Vína.

Hrad Červený Kameň, Častá
na úze­mie majú prí­stup iba hráči
auto môže zostať na her­nom území

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.