Preskočiť na obsah

Kráľovstvo Vína, príbehy spod Vlčích skál

17. 7. 2014 - 20. 7. 2014 začí­na­me o 16:00, kon­čí­me o 23:59
  • larpová hra

Objavte spo­lu sna­mi kra­ji­nu neko­neč­nej fan­tá­zie. Krajinu plnú hrdi­nov, ale i tem­ných bytos­tí. LARP Kráľovstvo Vína Vám ponú­ka 4 dni v hor­skej dedin­ke Vlčie ska­ly, kto­rá je opra­de­ná množ­stvom poves­tí a zázrač­ných uda­los­tí. Prepracované her­né pro­stre­die plné kulís, reál­nych sta­vieb ale hlav­ne vsa­de­né do krás­nej prí­ro­dy v pria­mom sused­stve hra­du Červený Kameň. Náš orga­ni­zač­ný tím Vám pomô­že s príp­ra­vou posta­vy tak aby ste sa moh­li plným dúš­kom vžiť do náš­ho sve­ta. Neváhajte, sta­rí či mla­dí, všet­ci môže­te nach­ví­ľu unik­núť od kaž­do­den­ných sta­ros­tí a zre­la­xo­vať vo sve­te v kto­rom nič nie­je nemožné

 

Miesto

Červený Kameň, hrad

lesy v pria­mom oko­lí hra­du Červený Kameň

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

1.1.2014 – 1.4.2014
25 eur / 600 czk
2.4.2014 – 1.7.2014
28 eur / 700 czk
do 10.7.2014
30 eur / 800 czk
Registračná strán­ka

Organizátor

Občianske zdru­že­nie Schatmansdorf Častá

Obrázky

Kráľovstvo Vína, príbehy spod Vlčích skál

17. 7. 2014 - 20. 7. 2014 začí­na­me o 16:00, kon­čí­me o 23:59
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

nevie­me to určiť
jed­no­rá­zo­vá hra
pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní
je to jedno
hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

pri­prav­te si vlast­né postavy
kos­tým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
pri­nes­te si vlast­né jedlo
Hrad Červený Kameň, Častá
na úze­mie majú prí­stup iba hráči
auto môže zostať na her­nom území

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.