NEREALIZOVANÉ: Kráľovstvo vína, príbehy spod vlčích skál VI

Pridal(a)
Vizi
Schatmansdorf

Kedy
28. 7. 2016 - 31. 7. 2016
začí­na­me o 17:00, kon­čí­me o 12:00

Kde
Lesík pri Červenom kameni

Čo

  • larpová hra

Hra sa nerealizovala.

Komplexný let­ný LARP z prstre­dia Kráľovstva vína, situ­ova­ný v tes­nej blíz­kos­ti hra­du Červený kameň je tu pre vás aj ten­to rok. Môžete sa tešiť na všet­kých ľudí, elfov, víly, tro­lov, gob­li­nov, hrdi­nov, gole­mov a ostat­ných tvo­rov, kvô­li kto­rým pri­chá­dza­te rok čo rok. Tí z vás, kto­rí na našom LARPe ešte nebo­li, vez­te, že je to pre vás naj­lep­šia voľ­ba. Tešíme sa.

Miesto

Červený Kameň, hrad

Herné úze­mie a nachá­dza v lese v tes­nej blíz­kos­ti hra­du, neher­ná zóna pria­mo suse­dí s par­ko­vis­kom pred hradom.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Filip

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Lesík pri Červenom kameni
Dostupnosť autom auto môže zostať na her­nom území
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste na úze­mie majú prí­stup iba hráči

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.