Z denníka profesora Warraxa, v krajoch cudzích známeho aj ako doktor Dlaha

Hráčsky report o profesorovi aplikovanej eugeniky pôsobiacom na akcii Garmen

Tesne pred svitaním ma prebudil dážď. Hoci môj cestovateľský plášť je na takéto počasie ako stvorený, osobne si radšej potrpím na pohodlí. Spoločníci, druhovia a členovia vedeckovýskumnej expedície, ktorí mali doraziť už včera večer sa ešte neukázali. Neostalo mi nič iné ako pokračovať v ceste osamote. Kraj bol miestami pustý ale onedlho som začal stretávať pocestných, ktorí mi s ochotou ukázali smer a vysvetlili cestu do končín vychýreného kraja Garmen, kde mal prebiehať náš výskum. Dážď stále nepoľavoval a mesto Garmen už bolo na dohľad. Ako slušnosť káže, tak ako prvú vec, ktorú som urobil po príchode do mesta, bola návšteva miestnej politickej autority. Keďže správca mesta bol mimo mesta, rozprával som sa s jeho zástupcom. Volal sa Ján a bol to muž čistých mravov a pevných zásad, z božej vôle povýšený do stavu paladinského. Vysvetlil som mu dôvod môjho poslania v tomto kraji. Význam pojmu aplikovaná eugenika mu nebol hneď jasný, ale keď som začal vysvetľovať jeho dôležitosť a ďalekosiahly vplyv do budúcnosti, hneď bolo vidieť, že toto je zázrak, na ktorý miestne autority čakajú. Môj výskum bol odobrený a ja som neváhal ani minútu. Mnoho humanoidných bytostí nemalo žiadne zábrany a pristúpilo ku krátkej lekárskej prehliadke bez akýchkoľvek okolkov. Stretol som však aj humanoidov u ktorých bola vidieť značná nedôvera voči mojej osobe. Našli sa aj takí čo mnou pohŕdali a vyskytol sa inteligentne menej zdatný jedinec, ktorý sa ma snažil uraziť, ba čo viac, dovolil si siahnuť na moju profesorskú reťaz!!!
Milo ma prekvapilo, keď som počas prieskumu spoznal aj mentálnu špičku tohto kraja. Z našich rozhovorov a úvah vyplynulo, že by bolo veľmi prínosné, keby sa zmenilo politické zriadenie na aparát viac flexibilnejší a stabilnejší. Predniesli sme zástupcovi správcu naše myšlienky a on, zjavne osvietenec z božej vôle, náš návrh prijal. Inteligencia sa teda zahĺbila do rozpravy o najvhodnejšom právnom a mocenskom usporiadaní v krajine.
Onedlho bol môj bezmenný priateľ, vzdelaný vo veciach teologických a jeho spoločníčka, nádejná študentka mágie Edhel, poverený úlohou. Mali navštíviť miestny labyrint a preto ma veľmi potešilo, keď dovolili aby som im robil spoločnosť. Na ceste nás ešte sprevádzal elf Warden, ktorého ostražitosť nám bola veľmi prínosná.
V labyrinte nás prekvapila nie priateľsky naladená podivná bytosť, ale vďaka mojimi presnými údermi kuzelníckou palicou na akupresúrne body v oblasti hlavy som z nešťastníka sňal kliatbu. Nešťastník nás obdaril maličkou finančnou hotovosťou a medzitým, ako som zašíval rany udatnému Wardenovi, sa ponúkol, že nás dovedie k entom.
Enti neboli potešený našou návštevou a potom čo zistili, že chceme od nich získať mne neznámy plod, vyslali proti nám lesného bojovníka. Ten okamžite oslepil tekutinou biologického pôvodu nášho bezmenného druha a pustil sa do neľútostného súboju s odvážnym Wardenom. Nakoniec bol bojovník zdolaný vďaka mágii, ktorú neváhala použiť …. Oslepeného priateľa som priviedol do normálneho stavu stavu vynútením nedobrovoľného trojnásobného zvracania. V zápätí bol objavený vážne zranený Warden a tak som sa opäť chytil ihly a pustil sa do zašívania. Po návrate do mesta nás oboznámili s absenciou fyzickej podstaty zástupcu správcu a že všetko prebehlo podľa zákonov mesta. Novým zástupcom správcu sa stala princezná…. Na námestí však ležala ešte jedna mŕtvola a tak som požiadal našu mladú a nádejnú študentku vied magických Edhel a bezmenného priateľa o pomoc pri pochovávaní tohto nešťastníka. Tesne pred začiatkom pietneho obradu som ešte požiadal svojich spoločníkov aby mi umožnili naposledy sa pozhovárať so zosnulým. Informácie, ktoré mi poskytol, boli vrcholne šokujúce a menili celý pohľad na vec. Okamžite som všetko rozpovedal svojim druhom o tom ako zástupca správcu Ján z božej vôle paladin a osvietenec, padol v nečestnom súboji proti presile, na ktorej sa podieľala aj časť Inteligencie. V tomto smere sme toho veľa podniknúť nemohli a tak sme sa zhodli vyčkať kým sa nevráti správca naspäť zo svojej cesty. Menšiu starosť nám ešte spôsobili kostlivci pustošiaci cintorín, ktorí tiež vlastnili pre môjho bezmenného priateľa veľmi cennú publikáciu. Strhol sa divý boj, kde v prvej línii stál samotný udatný Warden, ktorého som zo zálohy povzbudzoval v jeho odvahe a k jeho víťazstvu. Bol som však ťažko ranený a musel sa teda stiahnuť do bezpečia, ktoré mi poskytovalo mesto. Vtedy už bol správca mesta späť. Naša nádejná študentka mágie Edhel sa mi pokúsila zašiť rany, ktoré mi spôsobili krvilační kostlivci. Žiaľ nemohol som pri jej prvej operácii asistovať, pretože som od bolesti omdlel. Keď ma mrákoty opustili a trochu som pookrial išiel som okamžite za správcom mesta a vylíčil mu pravdu o zrade a podlosti, ktoré sa napáchali počas jeho neprítomnosti. Správca ma na to požiadal aby sme sa postarali o zradcu, ktorý bol členom našeho spolku Inteligencie. Ja som súhlasil a zvolal som všetkých jej preživších členov. Menovite tak bezmenného, ktorý bol vzdelaný vo veciach teologických, našu nádejnú študentku mágie Edhel a podlého Cirila, ktorý študoval vznešené vedy alchymistické. Odobrali sme sa s mojou maličkosťou do ústrania aby sme mohli nerušene dišputovať o problematike zanedbaného školstva a celkovo výukového systému v meste. Požiadal som podlého Cirila aby robil zápisnicu a medzi tým som telepatickým gestom naznačil ostatným aby sa pripravili. V jednom okamžiku prebehla exekúcia na jeho osobu s mohutnosťou a neodvrátiteľnosťou, že ani mocný a vzdelaný človek akým bol zákerný Ciril, nemohol odolať. Následné som od jeho duše získal priznanie, v ktorom vyjavil aj mená svojich prisluhovačov. Jeho nehmotné telo sme zakopali hlboko pod zem, aby ho už nemohol nikto z tohto sveta uzrieť. Po našom návrate sa správca vysporiadal s ostatnými zradcami. No a tu začína nový vek pre tento kraj, ktorého základy položila inteligencia tohto kraja a moja maličkosť. Preto sa hľadíme s očami plnými očakávania zajtrajšku, ktorý ako dúfame prinesie blahobyt a prosperitu do tohto krásneho kúta zeme.