Akadémia anglických adjektív

Humorný návod pre tých, ktorí nevedia, akým prídavným menom počastovať svoj mečák, krivák, či aspoň rybičku.

Už prvý deň LARPu Florencia 1478 som bol zoznámený s troma legendárnymi zbraňami. Išlo o Mighty Sword (čítaj [svord]) of Doom, Mighty Sword of Final Judgement a Mighty Sword of Total Destruction. Samozrejme ani jedna z prítomných drevených hračiek nemala takéto parametre, no napriek tomu sa tieto výrazy univerzálne uchytili. Dokonca do tej miery, že aj veci úplne bežné a neškodné – ako ešus – boli prinajmenšom mighty. V tom bode to už prestávalo byť excentricky sympatické a stalo sa jemne otravným. Napriek výzvam z niekoľkých strán o zvýšencie invencie, či aspoň obmenenie donekonečna opakovaných výrazov, sa nič na tomto poli neudialo. Mighty lyžica, klobása, či čaj nás sprevádzali až do konca LARPu.

Chovám naivné presvedčnie, že tento malý prehľad poslúži tomu, aby sa na najbližších akciách tieto frázy obmenili. Kľúčom je zjavne rozšírenie aktívnej slovnej zásoby. Pracovať teda budeme na rozvíjaní slova [svord], primárne prostredníctvom prídavných mien.

Sword

[svord]. Dá sa vôbec nahradiť? Ideálne by bolo krátke, bežné slovo, ktorého slovakizovaná výslovnosť by bola aspoň trochu prijateľná. Skrátka nie [svord]. Listovaním tezaurom nájdeme skoro tucet synoným. Žiaľ, veľká časť popisuje špecifické typy mečov, napr. rapier, scimitar. Épée a foil navyše chýba drsný zvuk. Istú nádej poskytuje je slovo blade. Jeho prirodzená slovenská výslovnosť je anglofilnému uchu prijateľná. Mohutný rhotický dôraz (slovensky prominentne vyslovované ‚r‘) tu síce absentuje, no dá sa vypovedať rýchlo, akoby si mečom ťal. Mighty Blade…

A musí byť naozaj Mighty?

Alternatívne prívlastky by mali popisovať relevantné vlastnosti zbrane. Váha, ostrosť, vražednosť, jed sú určite hodné pozornosti. Hmotnosť popisujú slovíčka weighty, heavy a ponderous.

Ľahká zbraň sa nenosí. A ak náhodou áno, potom určite má iné, verejne deklarované vlastnosti. Napr. je neviditeľná, invisible.

Ostrosť je dôležitá. Dobre známe sú slová keen a sharp, pre zástancov ‚r‘ aj razor-sharp. Do tejto kategórie patrí aj adjektívum vorpal. LARPák ocení kombináciu ostrosti s vražednosťou. Slovo je navyše neologizmom.

Nech je meč akokoľvek nabrúsený, jed na čepeli je bonus. Škoda nevyužiť: v sklade sú poisonous, venomous a noxious. Výslovnosť nie je najjednoduchšia, no zahodiť takúto možnosť?

Ak zbraň nedisponuje vlastnou osobnosťou, tak sa ňu môžu aspoň metaforicky prenášať vlastnosti majiteľa. V prípade autentickej osobnosti je situácia ešte jednoduchšia. Tak objavujeme mnohé divoké a krvilačné kusy: savage, fierce, brutal, cruel, bloody, bloodthirsty, merciless, ruthless.

Priaznivci efektivity nad krvavým kúpeľom pokrútia hlavou. Fontány hemoglobínu nie sú vôbec nutné, ak sa zabezpečia tie správne nástroje. V dokumentácii stojí: lethal, fatal, deadly, mortal, murderous, deathly, či baneful.

Zovšeobecnenie mnohých kategórií poskytujú práve prívlastky so širokým záberom, prípadne superlatívy/elatívy: mighty, powerful, ultimate.

… of Doom?

Posledná časť názvoslovia prenecháva mnoho miesta pre vynachádzavosť a variabilitou. Inšpirujúce by mohli byť synonymá ničenia: ruin, ravaging, havoc, slaughter, rout. Vhodné adjektíva (mighty, …)

sú už čerešničkou na torte. Pre beznádejných angličtinárov ešte uvádzam zopár dvojslovných výrazov: Violent/Macabre/Grisly End/Death, Terminal/Fatal Touch, Ultimate/Final Victory/Conquest.

Ostáva sa pýtať: Porazí niekto v najbližšom boji Foremost Blade of Utter Vanity?

Za inšpiráciu ďakujem Bobrovi a Vendulovi. Literatúra zahŕňa www.oxfordreference.com a Wikipediu.