Preskočiť na obsah

dead_knight

Jeruzalem 1192: Pod páľavou slnka

V čase, keď celé Slovensko sto­na­lo od horú­ča­vy: chod­com sa nohy bori­li po člen­ky do asfal­tu a čoko­lá­dy drža­li v obch­doch pri zmrzline,
pre­be­hol toh­to­roč­ný Dobrofanth. Vysoké tep­lo­ty sa nevyh­li ani Krásnohorskému pod­hra­diu, hru však neob­me­dzi­li. Ba naopak – výborne
dokres­ľo­va­li kuli­su. Hráči tak mali mož­nosť pred­sta­viť si vypra­hnu­té kon­či­ny juho­vý­chod­né­ho Stredomoria. Čo sa teda v Jeruzaleme dialo?