Preskočiť na obsah

Návody a Tipy

Návody a tipy pre lar­po­vých hrá­čov a organizátorov.

Niečo na hlavu

Dva jed­no­du­ché návo­dy s obráz­ka­mi na kapuc­ňu a pre­ší­va­nú čiapku.

Návod na tuniku

Návod, ako si vyro­biť jed­no­du­chú tuni­ku (ale­bo dlhú koše­ľu). Nájdete tu varian­ty bez ruká­vov, s krát­kym ruká­vom i s dlhým. A samoz­rej­me dopl­ne­ný prí­sluš­ný­mi obrázkami.

Čo to o šerme

  • by

Čo to o šer­me na dre­vár­ňach z pohľa­du kovo­vé­ho šermiara.