Preskočiť na obsah

Tardubal

Viem čo ste robili minulé leto.

Archetypy účast­ní­kov LARPu a ich správanie.
Literárna ver­zia pred­náš­ky zo SlavConu 2006.
Autori: TnT (Tommik a Tardubal)
Ilustrácie: Vratko

Budapešť 1652 – doslov.

Zhodnotenie orga­ni­zá­to­ra a krát­ke doroz­prá­va­nie prí­be­hu z posled­né­ho Vampire LARP‑u na východe.